Schaal de zorg op. Nu!

 

 

medische-arts-en-verpleegkundige-cartoon-icoon_24908-100643.jpg

 

SCHAAL DE ZORG OP NU!
(TEKEN DE PETITIE)

Het coronadebat dreigt geliefden, families, vrienden, buren etc. uit elkaar te drijven. Het respect voor elkaars opvattingen en keuzes neemt zienderogen af. Het debat verhardt zich en ook de maatregelen van het kabinet dragen niet bij aan een verdraagzame en solidaire samenleving. Deze regering doet verwoede pogingen om de laatste niet-gevaccineerde over de streep te trekken en ziet dat kennelijk als de enige oplossing voor het probleem. Invoering van een 2G-beleid is de volgende stap om dat doel te bereiken. Niet gevaccineerden worden door Hugo de Jonge weggezet als niet verantwoordelijk en niet solidair. Wat je daar ook van mag vinden: het getuigt niet van respect voor de keuze die deze mensen hebben gemaakt. En het zal niet het effect hebben wat de Jonge beoogt. Het scherpt slechts de al bestaande tegenstellingen aan en is bovenal contraproductief.

De Jonge heeft er in de laatste persconferentie op gewezen dat we zullen moeten leren leven met corona. Dat is waarschijnlijk de waarheid die we onder ogen moeten zien. Verwacht mocht worden dat het kabinet zich vervolgens zou beraden over een lange termijnvisie. Bij zo’n lange termijnvisie hoort de vraag hoeveel ziekenhuisopnames wij jaarlijks als samenleving acceptabel vinden en of we bereid zijn daar vervolgens de capaciteit van de zorg op af te stemmen. Willen we toe naar een situatie waarin we de jaarlijkse stroom aan coronapatiënten kunnen opvangen in de ziekenhuizen zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere zorg? Dan zullen we daar een prijs voor moeten betalen en dat betekent dat de zorg op de kortst mogelijke termijn moet worden opgeschaald. Dat betekent ook dat er op korte termijn een overheidscampagne moet komen om verplegend personeel te werven en deze met spoed op te leiden (denk aan de publiekscampagne voor het werven van Defensiepersoneel). De beloning van ic-verpleegkundigen dient in overeenstemming te worden gebracht met het enorme maatschappelijk belang van de functie. Pas dan zullen we een situatie krijgen waarin we blijvend kunnen leven met het virus.

Daarom: teken de petitie!

 

Wij roepen het kabinet op om:
- het salaris van ic-verpleegkundigen in overeenstemming te brengen met het maatschappelijk belang van de functie (lees: fors verhogen);
- zo snel als mogelijk een brede publiekscampagne te starten (op tv, in kranten, op sociale media etc.) om kandidaten te werven voor de functie van ic-verpleegkundige;
- er voor zorg te dragen dat die kandidaten met spoed kunnen worden opgeleid;
- het aantal beschikbare ic-bedden zo snel als mogelijk substantieel te verhogen;
- hiervoor de benodigde financiële middelen vrij te maken.

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jacqueline Roos om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...