Geen arbeidsmigranten in Ittervoort

Geen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten in onze buurt!

Er zijn plannen om van deze oude boerenwoning met bijbehorende stallen en schuren op het adres Santforterstraat 1 in Ittervoort een grootschalige arbeidsmigranten huisvesting te maken. 

IMG_06651.jpegWij, als bewoners en bedrijven van de Santforterstraat in het gehucht Santfort, maken ons ernstige zorgen over de leefbaarheid, de veiligheid, het milieu en hygiene. We denken dan niet alleen aan onszelf maar ook aan de bewoners en kinderen van de omliggende dorpen Ittervoort, Thorn, Hunsel en Neeritter en bedrijven en hun medewerkers van het naastgelegen industrieterrein als deze absurde plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

De plannen voldoen geenszins aan de geldende regels, normen en wetten die lokaal, provinciaal als landelijk gelden voor dergelijke centra.

Huisvesting van 225 arbeidsmigranten in een gehuchtje van nog geen 20 inwoners binnen een dorpje met nog geen 1700 inwoners gaat alle perken te buiten.

Daarnaast hebben wij ernstige zorgen over het welzijn en de omstandigheden waaronder hier door de arbeidsmigranten geleefd zou moeten worden, dit is mensonterend en dergelijke werkwijzen zijn niet van deze tijd. 

De te bouwen blokkendozen die in plaats zullen komen van de bestaande schuren passen niet in dit landschap.

De geplande grote parkeerplaats zal een ernstig negatief effect hebben op het milieu. Wateroverlast zal gaan optreden doordat een groot oppervlak dichtgelegd gaat worden, hitteoverlast in de zomer doordat parkings meer warmte vasthouden dan akker/tuin en het bodemleven gaat dood daar waar de open bodem vervangen wordt door parkeerplaatsen.

Maakt u zich net als wij ernstige zorgen en bent u tegen dit soort praktijken, onderteken onze petitie zodat we deze kunnen aanbieden aan de bevoegde instanties  die beslissen over dit project.

Voor uitgebreide informatie kijk op www.santforterstraat.nl

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik bewoners Santforterstraat om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...