Safe Houses for LGBT refugees

Safe houses for LGBT refugees

LGBT, lesbian, gay, bisexual and transgender (in het Nederlands LHBT) asielzoekers zijn een zeer kwetsbare groep binnen de asielzoekers die Nederland instromen. Ze ontvluchten niet alleen een land in oorlog maar ook een homofobe samenleving. Die discriminatie door landgenoten in AZC's stopt niet bij de grens. Die (dagelijkse) discriminatie in AZC's uit zich ondermeer door beledigingen, bedreigingen (bespuwd) en fysiek geweld. AZC's in Nederland zijn daardoor niet veilig voor de vaak getraumatiseerde LHTB asielzoekers.

 

Aan Staatssecretaris Klaas Dijkhoff,

Wij, Nederlanders die LHBT asielzoekers een warm welkom toedragen en die discriminatie op basis van seksualiteit ontoelaatbaar vinden, constateren dat in toenemende mate deze groep gediscrimineerd wordt en dat het COA lang niet altijd in staat is passende oplossingen te bieden.

Wij verzoeken daarom het volgende dat de Staatssecretaris op verschillende locaties in Nederland kleinschalige LHBT safehouses openstelt als veilige havens voor LHBT asielzoekers.

LGBT Asylum SupportSecret Garden en The Hang Out 010, Rotterdam