Rob uit het Bigbrother huis!

Teken deze petitie als U het er mee eens bent dat Rob vanwege gezondheidsklachten het huis zou moeten verlaten. Hierdoor is hij niet in staat om aan de opdrachten mee te doen die de andere bewoners wel moeten uitvoeren, wat oneerlijk is tegenover de andere bewoners.

Laat Bigbrother Rob naar huis sturen zodat iedereen even veel kans maakt.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jennifer Savanna om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...