Respect op de werkvloer

Elke dag werken wij onze benen onder ons lichaam vandaan. Dit is geen probleem, maar de manier waarop wij behandeld worden is niet oké. Het respect verdwijnt met de dagen en onze woorden worden zo verdraaid dat hij lijkt alsof wij dingen fout doen. Wij willen met respect behandeld worden…

Respecteer anderen
Pestgedrag, haatzaaiende taal, bedreigingen of verzinsels worden niet getolereerd.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Mabinty Bangura om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...