#redtram15

Tramlijn 7 gered ten koste van tramlijn 15? 


Tramlijn 7 lijkt gered. Op de Antwerpse Vervoerregioraad ligt hierover een voorstel klaar. Op het korte traject Gemeenteplein (Mortsel)-Sint-Pietersvliet (Antwerpen) zal een frequentie zijn van 3 à 4 minuten in de spits en in de daluren om de 5 minuten. Mee in het voorstel: tram 15 verdwijnt, een deel van de dienstverlening daarvan gaat op in de ‘nieuwe’ 7.

Wii willen dat ook tram 15 blijft. Nieuwe parkeergarages bouwen maar dan wel trams afschaffen? Deze afschaffing zet weer veel mensen in de kou... 9094E14D-F6CD-4755-A043-9A5CED2CEF2F.jpeg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kris Bollekens om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...