Redt de fresco's van Jan van der Zee in de Winkler Prins scholengemeenschap te Veendam .

Bij de verbouw en nieuwbouw van de Winkler Prins scholengemeenschap te Veendam dreigen wonderschone fresco's van Jan van der Zee gesloopt te worden .Er is €100.000,nodig om ze te redden.Die zouden er niet zijn .Onzin nu de percentage regeling beeldende kunst bij nieuwbouw en verbouw  dit bedrag al dekt , er veel particulieren zijn die bedragen willen schenken en de reserves van de school ruim toereikend zijn . 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik W.L.R.Schuurmans om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...