Red het wijkpark - Jean Jaureslaan Pinguinstraat Gentbrugge

De geplande verkaveling ter hoogte van het wijkpark Jean Jaureslaan en Pinguinstraat te Gentbrugge (www.omgevingsloketvlaanderen.be (referentie OMV_2019084809)) zet het bestaande wijkpark als groene belevingszone onder druk:

* er zouden minimaal 100 bomen verdwijnen

* het bestaande voetbalveld kan op huidige plaats niet blijven bestaan - en we hebben nog geen enkel plan gezien waaruit blijkt dat dit op een andere plaats ingepland kan worden

* de totale oppervlakte groen verkleint drastisch

* ...DSCN0020.JPG

Als buurtbewoners, gebruikers van het wijkpark en sympathisanten, wensen we tegen de huidige plannen in te gaan en eisen we dat deze worden aangepast en bijgestuurd. Dit met als voornaamste doelen:  

* Het redden van zoveel mogelijk bestaande bomen.

Deze bomen vormen de longen van de wijk, zorgen voor de bio-diversiteit én vormen een visuele buffer. Door de plannen bij te sturen, moet het mogelijk zijn om heel wat bomen, die nu bedreigd worden, toch te redden!  

* Het park moet zijn park- en speelfunctie behouden.

De huidige voorziene mogelijkheden dienen ook later behouden te worden én worden bij voorkeur uitgebreid. Het voetbalveldje, dat dagelijks tientallen jongeren lokt, wordt door de plannen quasi gehalveerd en is dus niet langer in dezelfde mate bruikbaar. In de nieuwe plannen wensen we om minimaal een voetbalveld van vergelijkbare grootte verwezenlijkt te zien. Ook andere functies zoals hondenlosloopweide en speeltuin dienen behouden te worden!

* We wensen gehoord te worden (tekstupdate 16/11/2019)

In het verleden hebben we moeten merken dat de stad Gent bij het opstellen van het RUP de buurt al grotendeels buitenspel heeft gezet en zeer slecht heeft gecommuniceerd (waarbij ook vele beloftes werden gebroken). Vanuit de stad blijft de communicatie een meer dan duidelijk werkpunt.

Intussen hebben we (oa door deze petitie) samengezeten met de ontwikkelaar. Hoewel het overleg ons inziens nog steeds veel te laat heeft plaatsgevonden, is het feit dat ze nu in dialoog treden toch al een positief signaal.

We merkten wel dat door de laattijdige dialoog met ontwikkelaar, de manoevreerruimte intussen grotendeels is opgebruikt, ook door de eisen van de stadsdiensten die soms lijnrecht tegen onze belangen staan. Daarom vragen we dat plannen zoals momenteel voorliggen worden geweigerd, en dat op basis van bezwaren vanuit de buurt + in overleg met de buurt, de plannen worden aangepast. Hiertoe zal ook nodig zijn dat mensen vanuit de stad enkele eisen bijsturen en dat ook vanuit de stad met de buurt wordt gesproken.  

* Daarnaast dient het openbaar onderzoek ook te worden herdaan.

Immers zijn veel buurtbewoners en zelf directe aanpalende buren niet of niet correct aangeschreven met een aangetekend schrijven, waardoor zij niet correct op de hoogte werden gebracht en dus niet de nodige tijd hebben gekregen om de plannen in te kijken en bezwaar, opmerkingen of correcties in te dienen. De nodige aanplakborden zijn nergens in het park te bespeuren. Hetgeen ervoor zorgt dat de meeste gebruikers van het park niet op de hoogte zijn gebracht.  

Wanneer u deze petitie tekent, onderschrijft u deze eisen en streefdoelen.

Wij danken u alvast voor de steun!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Red het wijkpark toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...