Red het wijkpark - Jean Jaureslaan Pinguinstraat Gentbrugge

De geplande verkaveling ter hoogte van het wijkpark Jean Jaureslaan en Pinguinstraat te Gentbrugge (www.omgevingsloketvlaanderen.be (referentie OMV_2019084809)) zet het bestaande wijkpark als groene belevingszone onder druk:

* er zouden minimaal 100 bomen verdwijnen

* het bestaande voetbalveld wordt quasi gehalveerd

* de totale oppervlakte groen verkleint drastisch

* ...DSCN0020.JPG

Als buurtbewoners, gebruikers van het wijkpark en sympathisanten, wensen we tegen de huidige plannen in te gaan en eisen we dat deze worden aangepast en bijgestuurd. Dit met als voornaamste doelen:  

* Het redden van zoveel mogelijk bestaande bomen.

Deze bomen vormen de longen van de wijk, zorgen voor de bio-diversiteit én vormen een visuele buffer. Door de plannen bij te sturen, moet het mogelijk zijn om heel wat bomen, die nu bedreigd worden, toch te redden!  

* Het park moet zijn park- en speelfunctie behouden.

De huidige voorziene mogelijkheden dienen ook later behouden te worden én worden bij voorkeur uitgebreid. Het voetbalveldje, dat dagelijks tientallen jongeren lokt, wordt door de plannen quasi gehalveerd en is dus niet langer in dezelfde mate bruikbaar. In de nieuwe plannen wensen we om minimaal een voetbalveld van vergelijkbare grootte verwezenlijkt te zien. Ook andere functies zoals hondenlosloopweide en speeltuin dienen behouden te worden!

* We wensen gehoord te worden

Nadat de stad Gent bij het opstellen van het RUP de buurt al grotendeels buitenspel heeft gezet en zeer slecht heeft gecommuniceerd (waarbij ook vele beloftes werden gebroken), merken we dat ook de ontwikkelaar deze weg dreigt op te gaan en verkiest om niet in dialoog te gaan met de buurt. Wij zijn er echter van overtuigd dat een goede leefbare verkaveling enkel mogelijk zal zijn én enkel zal gedragen worden door de buurt, indien er bij het plannen én verwezenlijken in dialoog gegaan wordt met die buurt.  

* Daarnaast dient het openbaar onderzoek ook te worden herdaan.

Immers zijn veel buurtbewoners en zelf directe aanpalende buren niet of niet correct aangeschreven met een aangetekend schrijven, waardoor zij niet correct op de hoogte werden gebracht en dus niet de nodige tijd hebben gekregen om de plannen in te kijken en bezwaar, opmerkingen of correcties in te dienen. De nodige aanplakborden zijn nergens in het park te bespeuren. Hetgeen ervoor zorgt dat de meeste gebruikers van het park niet op de hoogte zijn gebracht.  

Wanneer u deze petitie tekent, onderschrijft u deze eisen en streefdoelen.

Wij danken u alvast voor de steun!

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Red het wijkpark toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...