RED HET STADSRANDBOS!

In de periode vóór de huidige legislatuur (2012-2018) werd door de initiatiefnemers van het crematorium gevraagd naar 3 hectare van het Stadsrandbos. Er werd een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt voor 12 hectare. De gebouwen en wegen beslaan zogezegd nog geen 1 hectare doch liggen verspreid over 9 hectare. Een stuk dat werd aangekocht voor het bos en door de hogere overheid werd mede-gesubsidieerd als bos, wordt uit het bos gekapt.

Een aanvoerweg loopt pal naast het bos aan westelijke zijde. Het crematorium wordt in het hartje van het bos gedropt in het noordwesten en pal naast een vijvertje waar wouwaapje en rietzanger (beide rode lijstsoorten !) en roodborsttapuit broeden. De parking komt noordelijk aan het bos, een totaal overbodige ziggurat in het noordoosten. De weg naar de parking is zo’n 250 meter lang. Men verwacht dagelijks 300 auto’s. Die zullen dus elk een kleine 500 meter door het bos rijden. Dit komt neer op 150 kilometer per dag. Op zaterdagen zelfs het dubbele.

Er werd geen milieu-effectenrapport gemaakt. Een voorstel was : ‘draai het plan om’ en plaats crematorium en parking op 50 meter van de Grintweg met een groenscherm er tussen. Zo kan de site via de strooiweide, die ook behoefte heeft aan stilte, overgaan in het bos.  

Wij eisen een andere inplanting. Er werden reeds procedures gevoerd. Acties volgen. Dit kost geld. Teken de petitie en geef hem door. Financiële steun, hoe klein ook, is welkom op het rekeningnummer BE23 0013 2015 0091 van het Comité Stadsrandbos, dat aan de basis lag voor het aanplanten van het bos.

Met dank.
Comité Stadsrandbos
p/a Brusselstraat 11 8400 Oostende
e-mail: comitestadsrandbos@outlook.com

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Comité Stadsrandbos om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )