Red en renoveer de kuip,voor nieuwbouw besluit.

Ik ben voor renovatie voor de kuip.

Behoud het hart van kuip

Tegen nieuwbouw.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Eric Morel om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...