Red en behoud de 33 mooie bomen die aangekruist zijn om verwijderd te worden langs de Bovenkerkerweg in Amstelveen!

20230619_1836572.jpg

Op woensdag 14 juni kwam ik er achter door er toevallig langs te rijden, dat bij het kruispunt van de Bovenkerkerweg met de Burgemeester Wiegelweg ineens vijf bomen waren aangekruist om verwijderd te worden. Na navraag bij de gemeente blijkt dat de bomen, die gezond zijn, verwijderd worden voor het verbreden van de weg. Inmiddels is het aantal bomen met kruizen schrikbarend gestegen naar 33, waarvan er elf naast het bedrijventerrein, voorbij het kruispunt van de Bovenkerkerweg met de Zagerij. Op deze bomen staan kruizen om ze te verwijderen, wat niet klopt.

Het gaat om grote en oude boomsoorten zoals populieren, maar ook om jongere en kleinere soorten. We mogen de natuur zien voor wie zij is en er stil bij staan. Elke dag dragen deze bomen bij aan onze beleving en helpen ons om gezond en gelukkig te blijven. Wetenschappelijke studies laten zien dat meer bomen in de buurt een positief effect hebben op onze fysieke en geestelijke gesteldheid. Bovendien hebben we in deze tijden van klimaatverandering elke boom nodig voor de CO2 die ze opnemen en de verkoeling die ze geven. Door het nutteloos omleggen van bomen komt er een enorme hoeveelheid CO2 vrij die bijdraagt aan de klimaatverandering. Waar blijven we met de Europese richtlijnen. Wanneer breekt het besef eens door, dat er in Nederland nog nauwelijks natuur is. Laat staan in de Randstad.

Kortom: bij de aanleg van nieuwe infrastructuur, moet er rekening worden gehouden met het bestaande groen en laat je de bomen staan.

Een 2e optie kan zijn,
dat je de bomen verplaatst en herplant op een andere geschikte plaats. Dat kost wat moeite, maar de moeite zijn ze waard!

Driëendertig bomen staan gepland om verwijderd te worden op 26 juni. Het is de bedoeling om voor alle bomen zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.

Laat ook uw stem horen voor de bomen en ons eigen welzijn en teken de petitie om ze te behouden.

We gaan voor een goede afloop.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Conan de Bruin om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...