red de meerkoet, de watersnip, wintertaling.

De Hubertusvereniging, het grootste jagersverbond in Vlaanderen, stelt voor aan Vlaams  minister van Natuur Joke Schauwvliege om de jacht op deze watervogels te heropenen. Hoe durft ze? Wat blijft er nog over van de pracht van de natuur als meer en meer dieren o.a. vogels eruit verdwijnen? Welk plezier beleven de leden van deze vereniging  aan het neerknallen van deze onschuldige beestjes. Enkel het feit van het voorstel is al meer dan schande en de goedkeuring van de minister moet ten allen tijde vermeden worden. Hoe meer mensen achter deze "bede" staan, hoe liever en vandaar mijn advies  Natuurliefhebbers uit Vlaanderen, verenig jullie en onderteken massaal deze petitie. Denk aan diegenen die na ons komen, ook zij hebben het recht om nog te mogen en te kunnen genieten van de pracht die de natuur biedt. Vermijd dat onze kinderen en kleinkinderen over enkele jaren enkel nog het internet kunnen raadplegen om deze prachtige vogels te kunnen waarnemen.  Dank aan allen. 

Een zeer verontwaardigde lezer van "het belang van Limburg" dat met het schrijven van een artikel dit thema onder de anndacht heeft gebracht.