Red de bomen van Meise/Amelgem

Het schepencollege van Meise besliste op 7 december 2015 om 18 canadapopulieren langs de Heirbaan en 8 canadapopulieren langs de Amelgemstraat te laten kappen om 'open plaats te creëren voor laadmogelijkheden tijdens het oogstseizoen'. Deze beslissing kwam er op vraag van de landbouwer die de velden daar bewerkt. 

De bomen langs de Heirbaan maken deel uit van het typische (beschermde) landschap Amelgem. Onroerend Erfgoed gaf een gunstig advies voor het kappen omdat de bomen kaprijp zouden zijn. De 18 bomen moeten  langs de Heirbaan niet heraangeplant worden. 

De landbouwer beschikt echter al over minstens 7 laadmogelijkheden.

De initiatiefnemers van deze pagina zijn het niet eens met deze beslissing en bereiden een beroepsprocedure voor. 

Door deze petitie te ondertekenen kan je aangeven dat je het niet eens bent met deze beslissing. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe meer slagkracht deze procedure zal hebben. Laat het schepencollege weten dat het mooie landschap van de Heirbaanen Amelgem moet behouden blijven voor alle wandelaars, fietsers, joggers en inwoners van Meise!