red_cinema_de_keizer

AgnesjeOPEN OPROEP EN PETITIE

“Red Cinema De Keizer“

 Cinema De Keizer te Lichtervelde, het levenswerk van wijlen Mevrouw Agnes Debaillie, is algemeen erkend als  een bijzonder waardevol en uniek monument in het hart  en de dorpskern van Lichtervelde.
Deze laatste Vlaamse authentieke dorpsbioscoop met een rijk historisch verleden, speelde een belangrijke rol in het sociale en culturele weefsel van de gemeente en heeft Lichtervelde in de filmwereld op de kaart gezet.
Voor vele Lichterveldenaren en mensen uit de buurt is deze unieke filmzaal met zijn gordijntje, balkon en rode pluche een wezenlijk deel van hun leven geweest.
Een stukje nostalgie misschien, maar met heel fijne herinneringen.

Laat daarom Cinema De Keizer niet verdwijnen!

CINEMA DE KEIZER MOET BLIJVEN BESTAAN !

Dit vraagt wellicht moed, maar het moet!

Daarom deze oproep, in het bijzonder aan de Lichterveldse politici, beleidsmakers en inwoners. Kom op voor jullie historisch erfgoed!
Of met de woorden van Cardijn: ZIE, OORDEEL en HANDEL!

  1. Bescherm onmiddellijk  het gebouw (gevel en zaal) en het waardevolle roerend filmarchief (films, affiches, foto’s en andere documenten) van Cinema De Keizer.
    De gemeente, de provincie West-Vlaanderen en de Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschap moeten hier de handen in mekaar slaan en dit unieke patrimonium in stand houden.

  2. Laat Lichtervelde niet verworden tot dorp zonder Keizer!
    Koop het gebouw aan en geef het een nieuwe openbare socio-culturele bestemming, liefst gerelateerd aan het rijke toneel- en filmgebeuren dat er de voorbije 90 jaar plaats vond.

  3. Investeer in een verzekerde toekomst van de Keizer en zijn nieuwe bestemming en zorg voor de gepaste uitbating.

 Doe dit vandaag nog! Durf! Voor Agnes(je)!

Ondergetekende ondersteunt deze petitie en roept de beleidsmakers en politici op om Cinema De Keizer als Vlaams Erfgoed te redden!