Plaatsing ondergrondse afvalcontainers in Helmond

Steun de petitie voor het behoud van inpandige afvalverzameling!!

De gemeente Helmond is volop bezig met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. In sommige situaties kan dit voor inwoners van Helmond een prima oplossing zijn om afval gescheiden aan te bieden. 

Er zijn echter een aantal grote appartementcomplexen -veelal bewoond door senioren/ouderen-  die over een inpandige afvalverzamelingvoorziening beschikken waar de verschillende afvalstromen uitstekend gescheiden worden.

De gemeente wil echter dat alle bewoners verplicht gebruik gaan maken van  ondergrondse afvalcontainers die buiten hun complex geplaatst worden. Soms tot op een afstand variërend van 20 tot 100 meter of meer. Dit heeft tot gevolg dat bewoners die minder goed ter been zijn een grotere afstand  buitenhuis moeten afleggen om hun afval aan te bieden.

De gemeente Helmond gaat helaas geen rekening houden met deze inwoners.Wil er zelfs nog niet over nadenken om in dergelijk grote wooncomplexen de inpandige afvalverzameling te handhaven juist voor deze gebruikers. En dat ..terwijl deze voorzieningen wel degelijk aan de in de wet gestelde eisen voldoen (in dit geval de gemeentelijke verordening).

Wilt u ook dat deze gebruiksvriendelijke inpandige voorzieningen blijven?

Teken dan alstublieft de petitie en….. deel deze zoveel mogelijk.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Gerard van der Heijden om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...