De P.I. Taymansstraat is geen steenweg

Merk jij dit ook?

Elk jaar rijdt er meer verkeer door de P.I. Taymansstraat, vaak rijdt men te snel. Ook in de Kouterstraat, de Biesmuiterlaan, de Groeneweg en de Vleugstraat is er veel overlast. Bij de muziekschool en het oud gemeentehuis is de situatie onhoudbaar voor zowel bewoners, plaatselijk verkeer als voetgangers. Zeker voor de kinderen is het er onveilig. Vanuit de hele wijk is het onmogelijk om veilig naar het centrum, de school of de bushalte te gaan. Dit alles is met de knip in de Korenarenstraat alleen maar erger geworden. 40-49% van het verkeer is sluipverkeer dat van de E411 richting Tervuren rijdt. Bijna de helft van het verkeer zijn dus mensen die niet in Overijse wonen en hier helemaal niet moeten zijn. Minstens 15% van het verkeer rijdt te snel. 5% van het verkeer rijdt méér dan 60 km/u.

Onderteken de petitie en vraag actie

Wij vragen dat de gemeente Overijse ook voor de P.I. Taymansstraat en omgeving maatregelen neemt om sluipverkeer te weren en de situatie veiliger te maken. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Men kan het stuk bij de muziekschool eenrichtingsverkeer maken; van de P.I. Taymansstraat en Kouterstraat een zone 30 maken; de zijstraten enkel toegankelijk maken voor plaatselijk verkeer; de weg zo inrichten dat auto’s minder snel rijden en dat fietsers en voetgangers zich veiliger kunnen verplaatsen; … We nodigen het gemeentebestuur uit om samen met ons, de lokale bewoners, uit te zoeken welke pistes het meeste effect hebben. Zo kan deze hele wijk een aangename, leefbare wijk worden terwijl nog steeds iedereen geraakt waar die wil geraken.

Meer informatie

Actuele cijfers over het verkeer aan het begin van de P.I. Taymansstraat:
https://telraam.net/nl/location/9000003527

Evaluatieverslag proefopstelling Korenarenstraat:
https://www.overijse.be/korenarenstraat

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jan Rongé om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...