Petitie voor de Implementatie Rookstop

QR1.jpg

Wij, de ondergetekenden, roepen de overheid op om een nieuwe regelgeving te implementeren die het mogelijk maakt voor burgers om hun eigen rookgedrag actief te beheren en te reguleren. Dit initiatief stelt voor dat iedereen die sigaretten of andere nicotineproducten wenst te kopen, dit alleen kan doen door bij de aankoop een unieke QR-code te laten scannen.

 

Onze bezwaren tegen de huidige regelgeving:

  • Gebrek aan Persoonlijke Controle: Huidige maatregelen bieden geen mechanismen voor individuen om hun eigen aankoopgedrag actief te beheersen en aan te passen, vooral in momenten van zwakte.

 

Ons voorstel voor verandering:

  • Implementatie van een QR-Codesysteem: Bij de aankoop van sigaretten of vapes moet de koper een QR-code laten scannen. Deze QR-code wordt gegenereerd door een speciaal ontwikkelde app.
  • Autonome besluitvorming: Individuen kunnen ervoor kiezen om hun QR-code tijdelijk ongeldig te maken voor een zelfgekozen periode (bijvoorbeeld 3 maanden), waardoor de aankoop van nicotineproducten in die periode niet mogelijk is.

Doel van de petitie:

Dit voorstel biedt een directe oplossing voor de tekortkomingen van de huidige regelgeving door individuen de middelen te geven om hun eigen besluiten te ondersteunen en te versterken. Het bevordert een gezondere samenleving door persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfzorg te ondersteunen.

Oproep tot actie:

We verzoeken de overheid dringend om:

  1. Te erkennen dat aanvullende, flexibele ondersteuningsmechanismen noodzakelijk zijn.
  2. Ons voorstel voor het QR-codesysteem serieus te overwegen en te implementeren als een aanvullende strategie om individuen te helpen bij het beheersen van hun rookgedrag.
  3. Actief samen te werken met technologische partners en volksgezondheidsexperts om een gebruiksvriendelijk en effectief systeem te ontwikkelen.

Slotwoord:

Wij geloven dat de invoering van een QR-codesysteem, in combinatie met een herziening van de huidige ineffectieve maatregelen, een significante stap voorwaarts zal zijn in de ondersteuning van individuen die willen stoppen met roken. Dit initiatief zal niet alleen individuele vrijheid en zelfbeschikking bevorderen, maar ook een positieve invloed hebben op de volksgezondheid in zijn geheel.


Jan Aart de Voogd van der Straaten    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jan Aart de Voogd van der Straaten om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...