Petitie voor ÁNDER onderwijs.

Logo-231x300.png

Wij zijn bezorgd over het huidige onderwijs!  

Wij zien:

>  dat steeds meer leerlingen vastlopen en dreigen af te haken,

> dat kansenongelijkheid en achterstanden alleen maar toenemen,

> dat niet de leerling maar het lesboek centraal staat, 

steeds meer stress bij leraren: 1 op de 3 leraren verlaat het onderwijs,

> dat passend onderwijs in dit systeem niet werkt, 

dat de kwaliteit van het onderwijs al jaren daalt.  

WIJ WILLEN EEN ÁNDER ONDERWIJS, waarin: 

> de ontwikkeling van de leerling centraal staat, en niet de lesstof;

> leerlingen zo veel mogelijk relationeel-autonoom gaan leren;

> leraren hun leerlingen ontwikkelingsgericht begeleiden;

> leerlingen worden uitgedaagd zich optimaal te ontwikkelen in een niet-onderbroken ontwikkelingsproces van 0 tot 18 jaar;

> élke leerling élke dag met plezier naar school gaat.  

Ondergetekenden maken zich ernstig zorgen over de inrichting van het huidige onderwijs.

Wij zijn, als ouder, leerling, leraar, leidinggevende, beleidsmaker, of hoe dan ook betrokken en willen dat het onderwijs fundamenteel verandert;

Dat het onderwijs draait om de leerling, die zich relationeel-autonoom leert te ontwikkelen. De leraar moet die ontwikkeling begeleiden en stimuleren. Het onderwijs moet geen drempels opwerpen in de ontwikkeling van kinderen. Daarom bepleiten wij een doorlopende ontwikkelingslijn in het gehele funderende onderwijs, waarin kinderen ook samenwerken met anderen en waarin het onderwijs ánders wordt georganiseerd.  

Wat is ontwikkelingsgericht onderwijs?

Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen verschillen. Kinderen zijn niet hetzelfde, leren niet hetzelfde en ontwikkelen zich niet op dezelfde manier. Ontwikkelingsgericht onderwijs is gebaseerd op deze verscheidenheid. Daarom wordt het onderwijsaanbod bepaald door de behoeften, de motivatie, het niveau, het tempo en het ontwikkelingspatroon van de leerling. Ontwikkelingsgericht onderwijs is zo ingericht, dat elke leerling zonder onderbreking zijn eigen ontwikkeling kan doorlopen, het leerstofjaarklassensysteem wordt doorbroken en zitten blijven wordt afgeschaft.  

Het begrip ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs‘, zoals de Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) dit hanteert, wordt nader omschreven in het document: ‘Legitimering begrip Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ (zie https://www.taskforceoo.nl/).  

Ondergetekenden roepen  besturen, schoolleiders en leraren op te onderzoeken hoe zij ontwikkelingsgericht onderwijs voor elk kind mogelijk kunnen maken.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Mini Schouten alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...