Petitie tegen centralisatie van verloskunde Orbis-Atrium

Begin juli jl. werd via een officieel bericht duidelijk dat er een fusie zal ontstaan tussen Orbis Medisch & Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum Parkstad. Uit een eerste opzet blijkt dat er 13 verschillende nieuwe centra gevormd worden, waarbij de zorg verdeeld wordt over 2 locaties. Een van die centra is het Vrouw, Moeder & Kind centrum, dat zijn vestiging zal vinden in Heerlen. Een grote schok voor alle verloskundigen van de kring Westelijke Mijnstreek, omdat dit betekent dat alle bevallingen op de (open) verloskamers vanaf 2016 in Heerlen zullen plaatsvinden en er GEEN bevallingen meer gedaan worden in het Orbis Medisch & Zorgconcern te Sittard. 
Met een goed onderbouwde tegenreactie heeft de verloskundigen Kring Westelijke Mijnstreek duidelijk gemaakt dat verloskunde ten alle tijde acute zorg is welke op BEIDE locaties mogelijk moet blijven om patiëntveiligheid te kunnen waarborgen.

De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte vindt dat iedere zwangere erop moet kunnen rekenen, dat 24 uur per dag, 7 dagen per week, binnen 15 minuten een behandeling gestart kan worden door een professional binnen de geboortezorg. De stuurgroep is een commissie waarin vertegenwoordigers van cliënten, beroepsgroepen, verzekeraars en relevante institutionele koepels plaatsnemen.

JOUW handtekening betekent dat je onze actie steunt TEGEN centralisatie van alle verloskundige zorg in het Atrium Medisch Centrum. Verloskundige zorg moet zowel in Heerlen als in Sittard mogelijk blijven!

BEDANKT!

Met vriendelijke groet,

Kring Verloskundigen Westelijke Mijnstreek


Kring Verloskundigen Westelijke Mijnstreek    Neem contact op met de schrijver van de petitie