Petitie tegen megawindturbine in Mariakerke op amper 280m(!) van woningen

Graag de petitie delen!!

Gelet op de te verwachten bovenmatige hinder inzake geluid, slagschaduw, zichtstoornis, lichtreflecties en nachtlichtbebakening, en gelet op de veiligheidsrisico’s ingeval van calamiteit, verzetten de ondergetekende buurtbewoners zich uitdrukkelijk tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van het nieuw geplande windturbineproject in het verlengde van de reeds geplaatste windturbines aan de rand van het Industriegebied te Wondelgem en Mariakerke, met langs de andere kant Belzele/Evergem. 

De geplande windturbine is één van de grootste die er zijn en heeft een rotordiameter van 117 meter, een ashoogte van 116,5 à 125 meter, een tiphoogte van 182 meter en een maximale geluidsgeneratie van 107 decibel.  

De locatie voor de windturbine bevindt zich onaanvaardbaar dicht (met name minder dan 400 meter) bij de aangrenzende woongebieden van de Gentse deelgemeenten Wondelgem en Mariakerke, bij de nieuw aangelegde recreatiegebieden met speeltuinen ‘De Lange Velden’, ‘Vijfweegse park’ en ‘Ter Durmepark’, en bij het beschermde monument ‘Park Kervyn d’Oudt Mooreghem’. Met een enorme zichtbare en hoorbare hinder tot in Evergem en Belzele. 

Aangezien de omgevingsvergunning reeds in eerste aanleg werd verleend op de zitting van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 20 januari 2022 (Ref. OMV_2021121974) wordt er door een aantal omwonenden beroep aangetekend bij het Vlaams Gewest.  

Gelet op de afstand van de windturbine tot het dichtstbijzijnde woongebied van minder dan 400 meter en de evidente directe hinder die daaruit voortvloeit, en gelet op de bijzondere kwetsbaarheid van de kinderen uit de buurt en de mensen met een beperking, en tevens gelet op de onaanvaardbare verstoring van het onroerend erfgoed ‘Park Kervyn d’Oudt Mooreghem’ dat zich op een afstand van slechts 280 meter van de nieuwe locatie van de windturbine bevindt, kan het project in geen geval worden goedgekeurd.  

Huidige petitie steunt dan ook ten volle de omwonenden die de inplanting van de bovenmaatse windturbine veel te dicht bij de woongebieden, de speeltuinen en het beschermde monument alsnog willen verhinderen.

Wij verzamelden reeds meer dan 750 handtekeningen op papier. Deze online petitie geeft degenen die niet op papier konden tekenen alsnog de kans.

Dank voor uw ondersteuning! 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Julie Reyntjens alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...