Petitie dodelijk ongeval Brent Degraeve

Petitie wegens dodelijk ongeval van onze geliefde zoon en broer door nalatigheid vanuit de ambt van de burgemeester en de bevoegde schepen van openbare werken. Sedert mei 2023 werd de muur te Houtem aan de brug kapot gereden en sedertdien nooit meer herstelt.

Er werden geen verdere maatregelen genomen en dus was deze muur al deze maanden open. Ook mede door de gladheid op de baan, die ook volgens de burgemeester nog niet aan de voorwaarden voldeed om te strooien, kreeg onze zoon geen enkele kans om dit ongeval te overleven, waardoor hij in plaats van tegen de muur rechtsreeks in het water belandde en daarbij het leven liet. Meerdere passanten hadden die avond dezelfde weg genomen en zeiden dat het niet berijdbaar was door de gladheid. Dag na het dodelijk ongeval hadden ze het lef om betonblokken te plaatsen om Nog eens met ons te lachen.

Wie ons graag wil steunen en ter ere van Brent rechtvaardigheid wil laten geschieden, graag deze petitie te ondertekenen.IMG_5136.jpeg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Keano Degraeve om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...