Petitie rust, ritme, regelmaat en risico vermindering op de Boeierschool te Lelystad

Wil je ook dat de Boeier het continurooster voortzet? Teken dan deze petitie. Het geeft rust en continuïteit voor de kinderen, docenten en ouders. Er is meer tijd over na school. Ook is er geen onderscheid meer tussen kinderen die wel of niet overblijven en de helft minder contactmomenten op het schoolplein!

Wij, de ouders van de kinderen van de Boeier te Lelystad,

constateren dat:

  • 8.30 tot 14.00 naar school, geeft veel meer rust voor de kinderen, ouders en docenten
  • gezamenlijk eten het groepsgevoel bevordert
  • voor ouders geen haastig gesleep meer met kinderen tussen de middag
  • na school er nog genoeg tijd is voor sport en afspreken met vriendjes
  • op de BSO nog echt iets gedaan kan worden, in tegenstelling tot het 'uurtje' dat anders overbleef
  • de helft minder contactmomenten op het schoolplein is. Terug gaan naar een 2 dagdelen rooster strookt niet met de corona maatregelen, de overheid adviseert om hele schooldagen bij voorkeur ook met overblijven van alle kinderen tussen de middag om zo ook de reis beweging van ouders te beperken. 2x meer bewegingen rondom de school brengt 2x meer risico’s met zich meebrengt. 

Het continurooster is omwille van corona ingesteld. Er is feitelijk niets aan de situatie veranderd. Dus alle redenen die er waren om het in te voeren, zijn er nog steeds. Er is dus ons inziens geen reden om het af te schaffen.

We hebben kunnen ondervinden hoe fijn dit rooster is, de kinderen zijn er net aan gewend geraakt, zij hebben al teveel veranderingen moeten doormaken! Gun ze rust en ritme tot in ieder geval het nieuwe schooljaar!

Wij verzoeken daarom de directie/het bestuur van de Boeierschool om (in ieder geval) tot aan de zomervakantie het continurooster aan te houden! Wij begrijpen dat er in het najaar een moment is om het continurooster te bespreken en verzoeken daarom met klem om dit bovenaan op de agenda te zetten!


Ouders van de Boeierschool    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ouders van de Boeierschool om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...