Petitie Arbeidsmigranten Het Fort 101 te Waalwijk

0832E78D-C722-4A37-B4E6-91C0CC9955F4.jpegOp 21 maart 2018 is door de gemeente Waalwijk een vergunning afgegeven voor het huisvesten van 15 arbeidsmigranten in Het Fort 101 te Waalwijk. Wij als bewoners maken ons enorme zorgen over de leefbaarheid en de veiligheid in onze wijk. Een aantal voorbeelden:  

  • Het gaat om verhuur van korte duur: het is niet meer na te gaan wie er wel en niet in de wijk thuishoren;
  • Roken mag niet in de woning, maar wel buiten, hetzelfde geldt voor het gebruik van drank en drugs;
  • In theorie moeten 15 extra auto’s geparkeerd worden, dit werkt gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld parkeren op de stoep) in de hand;
  • De werkzaamheden die arbeidsmigranten verrichten vinden veelal plaats in ploegen – dit betekent onrust;
  • Er is geen vertier in de buurt waardoor de kans bestaat op rondhangen, bijvoorbeeld in de speeltuin in het middenterrein. Hier wordt normaal gesproken gespeeld door de kinderen uit onze wijk, maar ook daar buiten.

En buiten de hierboven genoemde voorbeelden is het onmenselijk om 15 personen in een eensgezinswoning te huisvesten!  

Wij willen de gemeente Waalwijk duidelijk maken dat wij het niet eens zijn met de verlening van de vergunning. Dat doen we door formeel bezwaar te maken, maar ook door middel van een handtekeningenactie en deze petitie.  

Daarom onze vraag: ben je het niet eens met de verleende vergunning en het huisvesten van 15 arbeidsmigranten in de woning aan Het Fort 101 te Waalwijk? Teken en deel deze petitie!  

Alvast hartelijk dank!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Buurtcomite Het Fort om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...