Orgineel logo van de x mos trui

wij willen het oude logo van de xmos trui terug ( x met alle namen).

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik - om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...