Oproep van bewoners aan Van Houtum Recycling BV: stop de bezwaarprocedure m.b.t. Gashouderskwartier Arnhem

Arnhem, 8 februari 2021

Geachte heer Van Houtum,

Als koper van een nieuwbouwwoning in het Gashouderskwartier te Arnhem richt ik deze brief aan u als directie van van Houtum Recycling BV, namens alle bewoners. De bezwaarprocedure rond ons nieuwbouwproject gaat op dit moment uitsluitend over gestelde eisen en alternatieve oplossingen, en is een juridisch getouwtrek geworden tussen de overheid, uw bedrijf en onze projectontwikkelaar BPD. De stem van een belangrijke groep – de toekomstige bewoners – ontbreekt hierin. Op dit voor ons zo cruciale moment in het project, willen mijn toekomstige buren en ik daarom graag aan u voorleggen welke belangen er voor ons op het spel staan en een beroep op u doen.

Niet alleen verschaft u al sinds 1870, vlak na de grote migratie van de randstad naar Arnhem, werkgelegenheid in onze stad. U maakt daarbij ook gebruik van moderne en milieuvriendelijke technieken voor de bewerking van afvalmaterialen, zodat deze op milieuvriendelijke wijze hergebruikt kunnen worden.

Als Arnhemse, werkzaam in de duurzame sector, ben ik trots dat u hiermee zorgt voor banen in mijn stad. Mensen uit de regio worden in uw bedrijf voorzien van een veilige, werkende basis en kunnen zich daardoor ontplooien. Zoals u waarschijnlijk weet, is werk niet het enige wat in de behoefte voor ontplooiing voorziet. Een veilig huis, met een sterk fundament, in een buurt waarin wij relaties kunnen vormen, is hiervoor ook essentieel. En laat daaraan nu nét een enorm tekort zijn in Gelderse steden.

Woningnood raakt huurders en starters
Arnhem staat al een decennium in de top 10 van steden met de hoogste woningnood in Nederland. Dit omdat het lastig is in en rond de hoofdstad een bestemming ‘wonen’ te krijgen op grond die eerder voor andere doeleinden werd gebruikt. Ook is 95% van de grond in Arnhem vervuild, waardoor voor woningbouw op veel grond eerst (kostbare) bodemsanering plaats moet vinden. Daarnaast zorgen crisis rond stikstof en corona en langdradige bureaucratische procedures voor vertragingen. Hierdoor worden met name huurders en starters geraakt.

De Gemeente Arnhem en provincie Gelderland twijfelden in 2011 niet lang voordat zij gezamenlijk tekenden voor financiering van de bodemsanering van het terrein tussen de Westervoortsedijk, de Van Oldenbarneveldtstraat en de Broekstraat. Dit maakte het terrein geschikt voor woningbouw onder de noemer Fluvium-Noord. Onderdeel daarvan waren in ieder geval huizen voor de bewoners van Rijnwijk, tientallen sociale huurwoningen en ook koopwoningen voor starters.

Geluid
Ik kan me voorstellen dat u, toen al, schrok van dit bericht. U wilde klachtprocedures van eventuele toekomstige bewoners rond geluid van uw bedrijfsvoering en eventuele herplaatsing voorkomen. Maar die zorg is onnodig. Vanwege de bedrijvigheid en het verkeer van de Westervoortsedijk, is er een geluidszone rond dit woongebied. Daarom voldoen de woningen in het Gashouderskwartier aan allerlei eisen.

De voorgevels aan uw kant zijn voorzien van hoogwaardige isolatiematerialen en glas. Deze houden niet alleen kou en warmte buiten om stookkosten en milieu te sparen, maar creëren een ‘dove’ gevel. Ook zijn de woningen zo ingedeeld en gepositioneerd dat het leven zich voornamelijk aan de achter- en tuinkant af zal spelen.  Daar bevinden zich een wadi, parkeerplaatsen, parkje en speeltuin. Dit woonontwerp beschermt zowel u als de bewoners tegen uitwisseling van geluid tussen het bedrijfs- en woonleven in dit stukje Arnhem.

Droomhuis
Persoonlijk zouden mijn partner en ik ons nooit zo’n droomhuis op een unieke locatie kunnen veroorloven, als we vonden in het Gashouderskwartier. Nieuwbouw opent deuren naar een woning waar wij de komende twintig tot dertig jaar mee vooruit kunnen. Met ons zijn vele andere starters (70% van de kopers is Arnhems) die ontzettend dankbaar zijn voor deze gelegenheid.

Daarnaast is er een nog veel grotere groep bewoners, die wacht op een huurwoning in dit project. Van de 186 woningen zullen er 115 worden verhuurd; 72 woningen daarvan vallen in de categorie sociale huur. Dit zijn 72 gezinnen, alleenstaanden en ouderen met een kleinere beurs, die wachten op een geschikte woning zodat zij een veilige basis voor ontplooiing kunnen creëren.

Geen zorgen over geluidsoverlast
Een noot over de geluidsoverlast waar u zich zorgen over maakt voeg ik toe als koper van één van de woningen aan de Van Oldenbarneveldstraat. Dit doe ik ook namens onze toekomstige buren, die deze brief mede onderschreven via facebook en petities.com. Er zijn verschillende redenen waarom wij ons absoluut geen zorgen maken over eventuele geluidsoverlast van uw bedrijf als buur.

Ten eerste kiezen mijn partner onze toekomstige buren en ik voor het Gashouderskwartier júist vanwege de locatie. Wij willen bewust dicht bij de binnenstad en grote wegen (blijven) wonen, en omarmen de levendigheid die met deze unieke locatie gepaard gaat. Wij weten dat wonen in het centrum betekent het horen van verkeer, straatgeluiden, buren en bedrijvigheid. In de stad leven we en laten we leven, dit zal in het Gashouderskwartier niet anders zijn.

Ten tweede hebben wij – en zeker ik als duurzaamheidsprofessional – een enorm vertrouwen in de isolerende en geluiddempende waarde van de gevel. Ik weet niet of u wel eens in een nul-op-de-meter-woning bent geweest? Als u de kans krijgt, probeert u dit dan eens uit, u hoort geen enkel geluid van buiten. Bij deze specifieke woningen is óók nog eens extra hoogwaardig materiaal aangebracht en kunnen de ramen in de voorgevel niet open. Dit om een dove gevel te creëren die het eventuele harde geluid, wat vanaf uw bedrijf desondanks nog door zou kunnen dringen, toch buiten sluit.

Kortom
Er is woningnood, er is een onherroepelijk bestemmingsplan ‘wonen’ afgegeven voor dit terrein en de geplande woningen voldoen aan alle duurzaamheids- en geluideisen. Hoe dan ook zullen hier uiteindelijk woningen gebouwd gaan worden. Wij begrijpen dat dit een verandering is die u liefst zo lang mogelijk uitstelt, maar willen u nu het vriendelijke doch dringende verzoek doen ook aan de (toekomstige) bewoners te denken.

Uitstel van de bouw zorgt voor onzekerheid en onveiligheid voor een grote groep huurders en kopers, uw stadsgenoten. Daarnaast zullen de financiële gevolgen voor startende kopers enorm zijn, als de realisatie van dit project vertraagd wordt. Denk daarbij aan dubbele vaste lasten, financieringen die op termijn opnieuw moeten worden aangevraagd en wellicht ontzegd worden, e.d. 

Samen naar morgen
Wij betreuren de issues die dit project en proces voor u hebben meegebracht. Om onnodig lijden voor bewoners te voorkomen, verzoeken wij u echter om alstublieft uw bezwaren te staken.

Graag worden wij op korte termijn uw goede buur. Met u aan onze zijde in plaats van tegenoverstaand, kunnen wij meedenken met de Gemeente Arnhem over de ontwikkeling van dit stuk van onze prachtige stad. Samen kunnen wij staan voor een Arnhem van morgen waar bedrijvigheid en wonen, net als in de 19e eeuw, vlak naast elkaar bestaan.  

Energieke Groet namens alle toekomstige bewoners van het Gashouderskwartier,

Xeni Frencken
Bouwnummer 13

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Xeni Frencken om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...