OPROEP AAN VERVOERREGIORAAD LEUVEN OM BUSLIJNEN 316, 318 & 616 NIET TE REDUCEREN OF TE SCHRAPPEN

De nieuwe plannen van de Vervoerregioraad Leuven zijn verontrustend, daar men lijnen 316, 318 en 616 wil reduceren tot één enkele lijn, met enkel passages tijdens de spitsuren.

Dit is onbegrijpelijk... Jong, oud, mensen met een beperking, schoolgaande jeugd, mensen die werken,… Iedereen geeft het belang aan van de buslijnen door Moorsel

De Vlaamse regering heeft met de modal shift, de ambitie om tegen 2030 iedereen op een duurzame manier te verplaatsen en dus 50% duurzame vervoersmiddelen te realiseren, vooropgesteld. Als er dan plannen zijn om het openbaar vervoer te minimaliseren en bepaalde lijnen af te schaffen, dan gaan we er niet geraken. Er moet extra geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer, in frequentie, in lijnen, in meer plekken die bediend kunnen worden. 

Wat met mensen die minder goed te been zijn, mensen met een buggy, huishoudhulpen, mensen zonder rijbewijs? Gaan we aan hen vragen om te voet te gaan tot aan N3 of Sterrebeek?

Wij, inwoners van Moorsel, zien vooral verliezers in dit verhaal. Moorsel verliest aan openbaar vervoer, terwijl lokaal- en sluipverkeer toenemen.
Wij dringen er dan ook hard op aan om deze beslissing te herzien. In het belang van de modal shift, in het belang van de Moorselaars.

We roepen de Vervoerregioraad op OM LIJN 316, 318 & 616 NIET TE SCHRAPPEN OF TE REDUCEREN

Teken de petitie ! ondersteun deze oproep !

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Pascal DEBUYST om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...