Oplossing parkeerprobleem voor bewoners en bezoekers in Gouwpark in Zaandam: parkeergarage AH en/of ZMC

Bewoners van het Gouwpark constateren dat:

 1. in het Gouwpark in Zaandam een enorm tekort aan parkeerplaatsen is vastgesteld (zowel voor bewoners als bezoekers).
 2. er 248 woningen worden opgeleverd, waarvan 124 appartementen.
 3. 134 van 248 woningen een eigen parkeerplaats hebben (54%)
 4. 114 van 248 woningen geen eigen parkeerplaats hebben (en dus maar liefst 46% zonder eigen parkeerplaats).
 5. er 66 parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de wijk voor bewoners met een vergunning.
 6. er dus voor 48 woningen in de wijk geen plaats is in de wijk (is 42% van 114)
 7. bij de koop de bewoners er op zijn gewezen dat zij bewonersvergunningen kunnen kopen voor €102,60 per jaar (tarief 2019).
 8. bij de koop de bewoners er op zijn gewezen dat zij bezoekersvergunningen kunnen kopen voor €103,20 voor 400 uur per jaar.
 9. dat de gemeente wegens het tekort aan parkeerplaatsen eenzijdig de bezoekersregeling heeft afgeschaft.
 10. er in de directe omgeving van de wijk 2 parkeergarages staan (AH en ZMC).
 11. het bovenste parkeerdek van AH altijd leeg staat (capaciteit: 159 parkeerplaatsen)
 12. Ahold Vastgoed bereid is mee te werken aan een oplossing voor de bewoners van Gouwpark en hun bezoek. Ook de andere parkeergarage (ZMC) is bereid mee te werken aan een oplossing.

Bewoners van het Gouwpark verzoeken de gemeente Zaanstad:

 1. de gemeente met onmiddelijke ingang zorgt dat parkeerplaatsen in één van beide parkeergarages beschikbaar komen voor bewoners tegen het tarief vergunningparkeren zoals dat in 2021 geldt.
 2. de gemeente met onmiddelijke ingang zorgt dat bewoners hun bezoek in één van beide parkeergarages kunnen laten parkeren tegen het gereduceerde tarief conform de bezoekersregeling zoals dat in 2021 geldt.
 3. om bewoners op de hoogte te houden van de stand van zaken omtrent de voortgang van de onderhandelingen met Ahold Vastgoed en de ZMC parkeergarage.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Theo Dorenbos om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...