Op locatie tentamens maken kan, maar niet veilig

Bijna een jaar hebben wij ook in Nederland te maken met het Coronavirus, bijna een jaar zitten studenten thuis te leren in hun (ontzettend kleine) studentenkamer of bij hun ouders. In ditzelfde jaar hebben we van alle kanten te horen gekregen dat dit onze schuld is, de jeugd blijft niet thuis, de jeugd viert feest, studentenhuizen geven huisfeesten. Dit zijn valide problemen, daarvoor hebben we nu een avondklok, we zitten in de heftigste lock-down in Nederland.  

 

Tegelijkertijd wordt er niet geluisterd naar deze groep mensen! Studenten moeten fysiek naar de universiteit of hogeschool of MBO komen om een tentamen te maken, als je vraagt waarom? “Fraude is een groot probleem”. Studenten zijn de uitzondering op de avondklok als ze een tentamen moeten maken. De uitzondering op een maximaal aantal mensen in een zaal? Studenten die een tentamen maken! De basischolen gaan dicht, middelbare scholen, al het hoge onderwijs. Maar studenten moeten hun tentamen op locatie maken. 

 

Nu denkt u misschien, dat kan niet anders, het kan wel anders. We hebben dat gezien in de eerste lock-down, tentamens moesten thuis gebeuren, als het praktijk examens waren, werden ze uitgesteld. Hele gebouwen staan leeg, de universiteit is verlaten en leeg, maar tegelijkertijd vindt een tentamen plaats, met meer dan honderd man in een ander gedeelte van het gebouw. 

 

Al een jaar lang wordt gepraat over “eigen verantwoordelijkheid”, al een jaar lang worden maatregelen genomen omdat wij dat blijkbaar niet goed genoeg kunnen nemen. Maar het hebben van fysieke tentamens, is niet alleen de vraag stellen aan een student “ben je bereid je gezondheid te riskeren?” Nee het is ook de eigen verantwoordelijkheid van een student aanroepen op het moment dat die een beetje ziek is, een positief geteste huisgenoot heeft of om een andere reden in quarantaine zou moeten zitten. Ben je bereid om je eigen verantwoordelijkheid te nemen, als de risico’s voor je medestudenten klein lijken en je dan studievertraging oploopt? 

 

Er zijn coronaherkansingen, maar ben je bereid weken studie weg te gooien omdat je toevallig een loopneus hebt? Die herkansing is je laatste kans, ben je bereid een jaar vertraging op te lopen? 

 

Dit zijn vragen die je niet kan stellen aan studenten. Een groot deel zal hier verstandig mee omgaan, maar dat kleine deel dat dat niet doet, zorgt ervoor dat studenten zich in de hele provincie en heel Nederland onveilig voelen.   

 

Dit gaat tot nu toe voornamelijk over Nederlandse studenten, we zijn een land dat zó trots is op de internationalisering dat de voertaal bij sommige universiteiten Engels is. Deze internationale studenten hebben het nog moeilijker, velen zijn teruggegaan naar huis omdat zij zich zorgen maken. Door hun te vragen een fysiek tentamen te maken vergroot je de internationale reizen en verhoog je het risico op de verspreiding van het virus. Ze moeten vaak door meerdere landen reizen en dat brengt niet alleen voor hun, maar ook voor de rest van Nederland grote risico’s met zich mee. 

 

Wij roepen op om dit beleid te herzien, zorg voor tentamens die thuis gemaakt kunnen worden, als een tentamen fysiek is, maak gebruik van alle lege lokalen, en zorg voor meer herkansingsmogelijkheden.  

 

 

Alleen samen krijgen we corona onder controle, wij doen graag mee, maar hebben wij een keuze?

 


Nicolien Boekhoudt, voorzitter Jonge Socialisten Overijssel    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nicolien Boekhoudt, voorzitter Jonge Socialisten Overijssel om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...