Oorlog tegen Rusland: niet in onze naam

Wij burgers van Nederland, willen een vreedzame oplossing van de problemen met Rusland. De huidige maatregelen, zoals de boycot, leiden tot een escalatie. Wij willen dat de Nederlandse regering stappen neemt om de EU en de VS te overtuigen om met de Russen aan tafel te gaan en de problemen rond Oekraïne via diplomatie op te lossen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik De Vriendenpartij om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...