Onterechte schorsing onthaalmoeder

Op 23/01 werd onthaalmoeder Nancy opeens na 15 jaar gesloten wegens een gevarensituatie waarin een onthaalkindje ernstig letsel opliep. Zonder verdere tekst of uitleg mocht ze vanaf 23/01 geen kindjes meer opvangen voor 3 maand (voorlopig tot 24/4). Over welke letsels dit ging, welk kindje met letsels naar huis vertrokken zou zijn en/of ze überhaupt opgelopen waren in de opvang werd niets gecommuniceerd, alle ouders werden reeds verhoord door de politie maar Nancy zelf word niet gehoord. Volgens haar arbeidscontract heeft ze recht op een uitkering en BA want jammer genoeg geld voor vele onthaalouders (zoals bij nancy) geen kindjes=geen geld.., BA waar ze recht op heeft word haar door de werkgever niet gegeven. 

tot op heden is nancy nog steeds niet verhoord, mag ze niet weten over welk kind de klacht gaat en vooral wat de klacht exact inhoud. Nancy word gestraft alvorens er iets bewezen/aangetoont is.. Na een gesprek met de burgemeester, de schepen en werknemers van kind & Gezin is er nog geen duidelijkheid. Beroep kan enkel door kind & gezin aangetekend worden en deze weigeren dit ! 

vandaar deze stap op aanraden van de advocaat een online petitie om nancy zo spoedig mogelijk weer open te krijgen, zodat de kindjes die hierdoor hun vriendjes & geliefde onthaalmoeder niet meer zien snel weer samen zijn !

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Joyce De Hertogh om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...