Offer de Oude Veert in Sint Pancras niet op aan een fietssnelweg voor de provincie

Geacht college en leden van de Raad van de gemeente Langedijk,  

Hierbij maken wij ernstig bezwaar tegen de plannen om een verhard fietspad aan te leggen tussen het doodlopende stukje Gedempte Veertweg bij de Helling en het Daalmeerpad. De Gedempte Veertweg loopt dood op het prachtige, monumentale laatste stukje Oude Veert met een van de twee  authentieke wikken die Sint Pancras nog resten van de vele die er ooit waren. De Veert was in het verleden de hoofdwaterweg van Sint Pancras, de  verbindingsroute naar de Broeker Veiling in het waterrijke landschap van Langedijk en omstreken.               

Het betreft een klein maar bijzonder landschap, een mooi stukje natuur waar de Veert nog in zijn oude glorie te genieten is. Vanuit ecologisch belang is het niet wenselijk om hier een fietsroute uit te breiden. Er leven en broeden veel watervogels, er worden zelfs ijsvogels gespot, en er heeft zich een sperwer in de hoge bomen gevestigd. De sloot heeft een prachtige biodiversiteit aan waterflora en fauna. De wettelijk beschermde wilde orchidee bloeit aan de waterkant. Door de aanleg van een fietspad zal er in de winter tegen gladheid met pekel gestrooid moeten worden, met alle nadelige gevolgen van dien voor deze flora en fauna en het oppervlaktewater. Door de aanleg van verlichting langs het fietspad verdwijnt bovendien het donker, dat veroorzaakt verstoring in de slaap en gedragspatronen van de vele watervogels, insecten en kleine zoogdieren. De afgelopen zomer is de rust in dit mooie gebied al ernstig verstoord door een overlast van motorbootjes. Zelfs als de uitbreiding alleen als fietsroute zal worden aangeduid, ontstaat er onvermijdelijk ook een sluiproute voor brommers en scooters.

Aan een van beide zijden een fietspad aanleggen naar het nauw ingebouwde stukje Daalmeerpad tussen de Benedenweg en de Vroonermeerweg volgens plan lijkt ons bovendien een kostbare, technische tour de force. Het zal veel meer drukte veroorzaken op het betreffende, smalle stukje Daalmeerpad richting Benedenweg. Dat is bij tegemoetkomende scooters e.d. nu toch al te nauw, en gevaarlijk. Is het niet veel makkelijker om de fietsers vanaf het kruispunt Helling – Gedempte Veert langs het bestaande fietspad van de Helling, en de rotonde naar de Vroonermeerweg richting Daalmeerpad te leiden? Omrijden doet dat niet, en die punten moeten toch al veel beter begaanbaar en veiliger voor langzaam verkeer gemaakt worden, volgens uw eigen verkeersplan. Daarmee bespaart u zich extra werk en veel kosten.  

Kortom, verander dit monumentale gebied met zijn levendige natuur niet. Het aanleggen van een fietsroute van de Gedempte Veert richting het Daalmeerpad is echt een overbodige aanvulling op de reeds bestaande infrastructuur.  

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Dorien Tamis toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...