Noodkreet zelfstandig ondernemende grensarbeiders voor financiële steun

Brief aan:

Minister president

Ministers van economische zaken

Ministers van sociale zaken en werkgelegenheid

 

Geachte heer Rutte, heer Wiebes, mevrouw Keijzer, heer Koolmees en mevrouw van Ark,  

Wat waren wij opgelucht toen we hoorden dat er een regeling voor zelfstandigen en zelfstandig ondernemers in Nederland kwam. Helaas was dit van korte duur. Een voorwaarde is namelijk ‘Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland’. Maar wij zijn grensarbeiders.  

Grensarbeider zijn betekent dat we Nederlanders zijn, wij bijdragen aan de economische groei van Nederland, wij werkgelegenheid bieden voor Nederlanders en wij in Nederland belasting en premies afdragen. Maar we kunnen, wederom, nergens aanspraak op maken.

Als grensarbeider val je regelmatig tussen wal en schip. Het land waar wij wonen biedt ons geen steun omdat we werken in Nederland en daar belasting en premies afdragen, Nederland biedt ons geen steun omdat we net over de grens in het buitenland wonen.  

Deels is dit onze eigen keuze. Echter, niemand had ooit kunnen voorzien dat er een pandemie zou uitbreken door een nieuw virus. Hier kun je je niet op voorbereiden als ondernemer.  

De pandemie heeft niet alleen gevolgen voor onszelf, maar ook voor de Nederlandse economie. Onze onderneming zal ten onder gaan, onze Nederlandse medewerkers zullen ontslagen worden en er zullen schulden ontstaan.  

Wie voelt zich nu wel verantwoordelijk voor ons?  

Wij verzoeken u dringend om voor ons op te komen en de regeling te verbreden voor grensarbeiders. Anders zullen velen van ons de gevolgen van de pandemie niet doorstaan.  

Wij willen u bij voorbaat danken dat u onze noodkreet serieus neemt.  

 

Hoogachtend,  

Zelfstandig ondernemende grensarbeiders.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Denise Tax om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...