NO GOAT BAVEL

NO

GOAT

BAVEL

 

HANDTEKENINGEN-ACTIE GEEN MEGASTAL MET 2672 GEITEN IN BAVEL

De bewoners van Bavel willen geen geitenhouderij in Bavel op de Gilzeweg 15. Dat is op slechts 1,5 km van het centrum van het dorp, de scholen, de winkels en voorzieningen. Bavel is van oorsprong een agrarisch dorp. Daar hoort veehouderij nog steeds bij. Maar de risico's bij het houden van heel veel geiten zijn van een andere orde dan bij andere veeteelt. De kans op Q-koorts is altijd aanwezig. Hoewel vaccinatie van geiten verplicht is, worden in Nederland ieder jaar circa 20 Q-koorts meldingen gedaan. Niemand weet met zekerheid hoe groot de kans op een nieuwe uitbraak is. Er is eenvoudigweg nog niet voldoende langdurige ervaring op dit gebied. Dit wordt door medici en wetenschappers bevestigd. Ook vinden er relatief veel meer gevallen van longonsteking plaats bij omwonenden van een geitenhouderij. De Dorpsraad Bavel en de inwoners van Bavel willen daarom geen experiment met een tijdbom met mogelijk vreselijke gevolgen in Bavel.

Wel bekend is:

  • Bij iedere geitenhouderij kan Q-koorts uitbreken
  • Ook na de rampzalige uitbraak enige jaren geleden, zijn er nu ieder jaar circa 20 Q-koorts meldingen in (zuid) Nederland
  • Q-koorts is extreem besmettelijk, omdat de bacterie zich verplaatst door de luchten bacterie-sporen jarenlang overleven
  • Men kan dus op kilometers afstand worden besmet (Nationale Ombudsman, 2012)
  • Mensen hebben tot ongeveer 5 km een duidelijk verhoogd risico op infectie
  • In geval van uitbraak is de kans op besmetting binnen 2 km zelfs zeer veel groter (tot 30 keer!!) dan op  5-10 km afstand
  • Er is een duidelijk verband tussen de grootte van een geitenhouderij (zoals een megastal met bv. meer dan 1500 geiten) en de kans op uitbraak.

CONCLUSIE Geiten megastallen horen dus niet thuis in of nabij dichtbevolkte gebieden zoals aan de Gilzeweg in Bavel. Wetenschappelijk gezien is over de huidige opzet (megastallen, met vaccinatie) nog te weinig bekend over de kans op een nieuwe ramp. Neem geen risico's met de volksgezondheid, als je het niet weet.

De ondergetekenden van deze petitie vragen het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda dan ook om niet toe te staan dat er een mega stal met geiten wordt gevestigd in de nabijheid van Bavel zoals aan de Gilzeweg 15.