Populairste petities van 2013 - Netherlands

  • Land: Netherlands
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

stop afbraak Groepshuizen

Door de bezuinigingen van dit gruwelkabinet worden verstandelijk gehandicapten uit de woonvormen, waar ze samen onder elkaar en met toezicht verblijven, verjaagd. Ze moeten hun weg maar zelf in de harde maatschappij zoeken.Wat dit betekent voor veel gehandicapten valt simpel te bedenken : isolatie en verwaarlozing.Mensen die het toch al slecht getroffen hebben in het leven worden op straat gegooid .Ik heb zelf een verstandelijk gehandicapte zoon en weet wat dat voor hem zal betekenen : doffe el

Gemaakt: 2013-02-27

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 100 86
2013 98 84

Belastingen en verplichte bijdragen 2013 moeten drastisch omlaag!

De mensen die ons land opgebouwd hebben, hun hele leven premies betaald hebben, moeten straks werken naast hun pensioen om hun vaste lasten nog te kunnen betalen. Het aantal schuldsaneringen is drastisch gestegen, de voedselbanken groeien, zorgvergoedingen gaan omlaag, eigen risico stijgt, 165.000 nederlanders hebben momenteel een betaalachterstand op hun zorgpremie, terwijl de directeuren zorgverzekeraars met een salaris van ca 400.000 euro per jaar naar huis gaan. In 2008 is het mis gegaan, de

Gemaakt: 2012-10-23

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 96 92
2013 87 83

geef NL weer terug aan het volk

wij willen proberen dat nederland weer terug word gegeven aan het nederlandse volk zodat het beter gaat. dan nu en dat kan ook als het volk met ze alle samen met de regering kijk van hoe en wat er kan. dan is er weer een toekomst normaal gesproken hoort het volk te beslissen te regeren maar dat is op dit moment dus niet zo al jaren hebben wij het gepikt van de regering dat moet nu stoppen . daarom zeg ik GEEF NL TERUG AAN HET VOLK .waar het hoort  

Gemaakt: 2013-10-24

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 117 115
2013 84 82

Cition/Parkeerwachters op de fiets! Weg met die scooters!

Beste stadgenoten, Amsterdam-liefhebbers en iedereen die van schone lucht houdt! Worden jullie ook zo moe van de parkeerwachters die met hun scooters met walmende uitlaten de stad vervuilen? Ben je het ook beu om tijdens het wachten op stoplichten de benzine-dampen in te ademen terwijl jij lekker op je fietsje zit? Cition is verplicht het parkeerbeleid uit te voeren volgens de richtlijnen van de gemeente, door deze petitie te ondertekenen en aan te bieden aan de gemeente kunnen we dit onderwerp

Gemaakt: 2013-10-17

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 86 84
2013 83 81

Steun TIP

Steun stichting TIP de toeristische belangenbehartiging in Zutphen te garanderen en continueren! Laat dit mooie initiatief niet ten koste gaan van gemeentelijke wanorde en tegenstrijdige belangen.

Gemaakt: 2013-08-13

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 83 81
2013 83 81

registratie nick meijers

stem mee en laat de registratie ongeldig worden

Gemaakt: 2013-11-20

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 121 80
2013 121 80

Ja, wij zijn voor het koningslied!

Wij vinden het wel een leuk nummer! Wij zeggen ja tegen het koningslied!

Gemaakt: 2013-04-21

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 85 80
2013 85 80

red de meerkoet, de watersnip, wintertaling.

De Hubertusvereniging, het grootste jagersverbond in Vlaanderen, stelt voor aan Vlaams  minister van Natuur Joke Schauwvliege om de jacht op deze watervogels te heropenen. Hoe durft ze? Wat blijft er nog over van de pracht van de natuur als meer en meer dieren o.a. vogels eruit verdwijnen? Welk plezier beleven de leden van deze vereniging  aan het neerknallen van deze onschuldige beestjes. Enkel het feit van het voorstel is al meer dan schande en de goedkeuring van de minister moet ten allen tij

Gemaakt: 2013-03-12

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 996 83
2013 986 80

Behoud het windscherm van De Iep

                      Iedereen die De Iep op Ypenburg een goed hart toedraagt wordt gevraagd deze petitie te tekenen.Waarom gaat het?De gemeente Den Haag heeft bevolen het windscherm, dat er al jaren staat, per direkt weg te halen! Reden, er kan door de jeugd niet meer gespeeld worden en de open structuur van het plein zou aan de orde zijn!Open structuur? Het scherm staat er al jaren! Wij willen het windscherm behouden! De uitkomst van deze petitie zal worden aangeboden aan de directeur van he

Gemaakt: 2013-08-25

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 81 79
2013 81 79

Verzoek ALV Tennisclub De Leidse Hout

Geachte tennissers, Wij vragen jullie deze petitie te ondertekenen. Door middel van deze petitie verzoeken wij het bestuur van de tennisclub De Leidse Hout om binnen 4 weken een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Directe aanleiding van de ALV is het besluit van het bestuur om het contract met de Tennisschool Leiden op te zeggen. Om een ALV bijeen te roepen is volgens artikel 12, lid 4 van de statuten vereist dat 10% van de stemgerechtigden een schriftelijk verzoek indienen (bij 45 stemmen

Gemaakt: 2013-10-27

Tijdsperiode Alle landen Netherlands
Alle periodes 77 77
2013 77 77