Recentste petities

  • Land: Nederland
  • Taal: Nederlands

Gevaarlijke oversteek plaats Almere haven moeten echt verkeers lichten komen

Gevaarlijke oversteek plaats  Het word tijd dat er hier verkeers lichten of waarschuwings lichten  komen zodat dit niet meer gebeurt 

37 Gemaakt: 2022-06-15 Statistieken

Manon Tennekes moet blijven!

Beste, wij vinden dat het niet verlengen van het contract van Manon Tennekes een groot verlies is voor de (toekomstige) studenten en docenten van Hotel Management, HBS en Saxion. Ben jij het hier mee eens, teken dan deze petitie! Wij zijn studenten van Hotel Management aan Saxion Apeldoorn. Recent hebben wij te horen gekregen dat het contract van onze liefste docent Manon Tennekes niet verlengd gaat worden. Dit doet ons allen heel veel pijn. Wij zijn van mening dat dit besluit ten koste gaat van

143 Gemaakt: 2022-06-15 Statistieken

Behoud De Trekvogel, het eerste en oudste gebouw van Almere

Wij protesteren tegen de voorgenomen sloop van het voormalige ambtenarenpension + kantine van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, geopend in 1964 en het eerste gebouw van Almere. Sinds de jaren 90 is het gebouw in gebruik bij de Stichting FlevoLandschap als bezoekerscentrum onder de naam De Trekvogel. FlevoLandschap wil uitgerekend op de plaats van De Trekvogel een nieuw bezoekerscentrum bouwen.Wij verzoeken de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Almere en FlevoLandscha

13 Gemaakt: 2022-06-15 Statistieken

Behoud bomen zwembad Aarweide

Wij trouwe zwemmers van zwembad de Aarweide willen aandacht vragen voor het volgende: De dijk achter zwembad de Aarweide heeft onderhoudt nodig. Wat bijna niemand weet is dat bijna alle bomen hiervoor weggehaald moeten worden. Dit gaat in september al starten. Dit komt de Aarweide niet ten goede!! Dankzij deze prachtige bomen vinden vele mensen een beschut en schaduw plekje op mooie zomerse dagen en houdt het de wind weg uit de zwembaden. Hoogheemraadschap wil de bomen verwijderen voor de verste

708 Gemaakt: 2022-06-15 Statistieken

JOSKE MOET BLIJVEN!

Ons lieve Joske gaat ons verlaten. Dit wilt u natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. Vind u Joske ook zo'n plezante griet en ziet u Joske ook zo graag? Teken dan deze petitie. Don’t be shy om er een lief berichtje of geinige opmerking bij te plaatsen 👉🏻👈🏻  BELANGRIJK: niet vergeten de handtekening achteraf in je mail te bevestigen anders komt hij er niet bij te staan! 

24 Gemaakt: 2022-06-14 Statistieken

Woningbouw Otterlo

Voor het belang van jonge Otterloërs en in het belang van Otterlo zelf, is het noodzakelijk dat de nieuwe woningen aan de Weversteeg worden toebedeeld aan de Otterlose jeugd, jonge gezinnen en jonge alleenstaanden. Vergrijzing is ook in Otterlo al langere tijd aan de orde en dit heeft reeds een negatief effect op de basisschool. Zodra deze de deuren moet sluiten verdwijnt hiermee één van de belangrijkste voorzieningen in het dorp. Het proces van de woningbouw aan de Weversteeg gaan wij helaas ni

187 Gemaakt: 2022-06-13 Statistieken

Bloktheorie motor toevoegen aan auto theorie examen CBR

Beste motorrijdend Nederland,   Er gebeuren in de huidige tijd veel motor ongelukken, omdat er o.a. mede door andere bestuurders te weinig kennis is omtrent motorrijders en hun rijgedrag tijdens verkeersdeelname. Bijvoorbeeld het welbekende file rijden. De reacties en discussies komen veelal voor door gebrek aan kennis met de andere bestuurders.  Er is geen kennis of inzicht dat het een veiligheidskeuze kan zijn van de motorrijder. Vaak wordt er gezegd "voorkruipers, gevaarlijk gedrag" of vul he

396 Gemaakt: 2022-06-13 Statistieken

Renovatie wijk de bosberg

Namens de buurt de Essen, de Wilgen, Bosberg, willen wij een reactie indienen op de plannen in de Bosberg. Voor ons staat de verkeersveiligheid van alle buurtbewoners en met name de kinderen voorop! Wij kunnen de plannen voor de aanpassing van de riolering en verbetering van de hemelwaterafvoer van harte ondersteunen. Wij vinden het prima dat er meer groen komt maar willen dit niet ten koste laten gaan van de parkeergelegenheid. 6 parkeerplaatsen waar normaal meer dan 32 auto's staan vinden wij

38 Gemaakt: 2022-06-13 Statistieken

Stop de VVD

Wij staan achter de boeren! Ieder die lid is van VVD graag lidmaatschap opzeggen! Laat zien dat je achter de boeren staat.. dit kan niet zo langer..  Ieder die lid is van de VVD.. zeg je lidmaatschap op! 

59 Gemaakt: 2022-06-12 Statistieken

Boekel 10 moet blijven

Wij hebben van het bestuur van Boekelsport volgend seizoen de naam Boekelsport 9 gekregen. Hier zijn wij niet content mee want de naam 't 10e heeft ons zoveel motivatie gegeven vorig seizoen. Vandaar dat wij deze petitie starten om de naam Boekelsport 10 te houden. 

34 Gemaakt: 2022-06-12 Statistieken