Neen tegen het rooien van de solitaire boom in Welden

Mode.jpg

Op 10 februari werd door het College van Burgemeester en schepenen van Oudenaarde aan Hubert graaf d'Ursel de Bousies de omgevingsvergunning toegekend om de mooie boom aan het kruispunt van de mode te rooien. Steeds een herkenningspunt om in te draaien naar Mater of Welden.
Wij, ondertekenaars van deze petitie, eisen dat het college deze beslissing ongedaan maakt en deze boom in zijn waarde laat.
Dit herkenningspunt maakt al decenia deel uit van de herinneringen van tal van inwoners van de deelgemeenten van Oudenaarde en alleen nog maar de gedachte dat deze zou verdwijnen, doet hen alleen maar verdriet.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Henk de Baene toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.