NEEN tegen de oorlogsmisdaden van Israël #HouthalenHelchteren

We eisen van de gemeente Houthalen-Helchteren een opschorting van alle betrekkingen met de staat Israël en medeplichtige instituties, tot de Israëlische autoriteiten een einde maken aan het systeem van schendingen van de rechten van het Palestijnse volk.

Met deze actie willen we Israël mee onder druk zetten om het internationaal recht te respecteren. We hebben geen weet van formele banden tussen de gemeente Houthalen-Helchteren en de staat Israël. De petitie doet dienst als symbolische daad, en waakt erover dat zolang Israël de mensenrechten naast zich neer legt we ons als gemeente distantiëren en onthouden van een samenwerking met de staat Israël. Dit kan concreet met een gemeentelijk aankoopbeleid dat bedrijven uitsluit die direct of indirect bijdragen aan het illegaal Israëlisch nederzettingen- en bezettingsregime.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Burgers voor Palestina om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...