NEEN TEGEN DE NIEUWE VERKAVELING ‘Pauwelsdreef Witvenstraat OLV Geboortestraat’

Beste buurtbewoners,

Sinds 12 maart 2021 loopt een openbaar onderzoek onder OMV_2020171565 (omgevingsloket) n.a.v. een aanvraag tot verkaveling van de gronden gelegen te Pauwelsdreef Witvenstraat OLV Geboortestraat.

Samengevat beschrijft deze aanvraag:

Het verkavelen van de gronden voor 34 loten voor eengezinswoningen met gekoppelde en aaneengesloten bebouwing, 3 loten voor meergezinswoningen, een lot voor assistentiewoningen met vrijstaande bebouwing en wegenaanleg.

Zoals u merkt wordt in onze ooit zo rustige gemeente Hoevenen elke m² volgebouwd.

Het groene landelijke karakter van onze gemeente wordt ontdaan.  De leefbaarheid gaat er op achteruit met meer lawaai, luchtvervuiling en verkeersinfarcten rond de Kerkstraat, Witvenstraat, Hoge Weg en Leugenberg.

Deze nieuwe verkaveling van 24.919m² zal een directe impact hebben voor de bewoners van de Sint Hubertusstraat, OLV Geboortestraat, Witvenstraat, Kerkstraat,…

Deze verkaveling is niet de enige grote verkaveling in Hoevenen, denken we maar aan de verkaveling ‘SCHOEM’ en nog een nieuwe geplande verkaveling tussen de Akkerstraat en de Pauwelsdreef.

Buurtbewoners werden niet voorafgaand geïnformeerd/gehoord.

Help ons deze verkaveling en toekomstige verkavelingen voor eens en altijd te stoppen zodat we allen in een groene leefbare gemeente kunnen blijven wonen.

Hoe kan U helpen? Onderteken deze petitie welke overhandigd zal worden aan de gemeente Stabroek.

Teken ook zeker bezwaar aan vóór 10/04/2021 op https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/#openbaaronderzoek/projectuuid=Xu9aJFOXQZKZUDN2egNkmA  

voor openbaar onderzoek (OMV_2020171565) (klik op ‘nieuw bezwaar toevoegen’)  

 

 Verkavelingsplan2.JPG

Bovenaanzicht_verkavelingen_Hoevenen2.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Buurtbewoners om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...