NEE tegen windmolens Broekdijk Spankeren

In juni 2021 gaan de raadsleden van de gemeente Rheden stemmen voor of tegen ‘de Handreiking Energie en Landschap’. Eén van de onderdelen is de aanwijzing van een zone ten zuiden van de Broekdijk in Spankeren als mogelijke locatie voor grootschalige opwekking. Als deze ‘Handreiking’ goedgekeurd wordt dan komen de windmolens in Spankeren wel heel dichterbij! Iets waar omwonenden uit Spankeren, Dieren Noordoost, Laag-Soeren, Brummen, de landgoederen 'De Bockhorst' en 'De Gelderse Toren', Natuurmonumenten en de belangenverenigingen van Spankeren en omringende dorpen allesbehalve blij mee zijn.

We krijgen het gevoel dat de gemeente zijn eigen koers vaart en dat die windmolens er ‘koste wat kost’ moeten gaan komen. 

Het aangewezen zoekgebied in Spankeren omvat het natuurgebied Soerens Beekdal, dat onlangs is ontwikkeld door agrariërs, grondeigenaren en Natuurmonumenten. In de nabijheid van het aangewezen zoekgebied is recent 25 hectare natuur ontwikkeld, waarbij veel landschapselementen zijn hersteld. De plaatsing van windmolens verandert het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied ingrijpend. Het vrije uitzicht vanuit de direct omwonenden, de dorpen Spankeren, Laag-Soeren, de wijk Dieren Noordoost en Brummen en de rust in het natuurgebied worden verstoord, waardoor de kwaliteit van de natuur en de woonomgeving daalt. Het gebied heeft een hoge recreatiewaarde. Het plaatsen van windmolens kan leiden tot vermindering van toerisme in het gebied als gevolg van verlies van rust, ruimte en natuurgevoel in de omgeving. De leefbaarheid van de woonomgeving vermindert fors door de (bij zonnig weer) constant bewegende slagschaduw, ’s nachts de constant knipperende rode lichten en indringende geluidsproductie van de wieken.

Naast de grote impact op de omgeving maken wij ons ernstige zorgen om de gezondheidseffecten van de hoge windmolens. In de Nederlandse wet wordt een veilige afstand van 300 meter vanaf de gevel gehanteerd voor woningen in het buitengebied en 500 meter vanaf de gevel voor woonkernen, echter uit verschillende buitenlandse onderzoeken wordt een afstand van 10x de masthoogte als veilig omschreven. Het lage frequentie geluid, de slagschaduw en de aldoor knipperende lampen zouden effect op de gezondheid kunnen hebben.

Onderstaande kaarten geven een impressie van waar de molens ongeveer kunnen komen te staan. Er zijn twee senario's. De eerste kaart geeft een windmolen van 240 meter hoog weer, waarvan er in dit gebied één kan staan. De tweede kaart geeft 2 windmolens van 180 meter hoog weer, dit is vergelijkbaar met de molens bij Angelo.

windturbine-op-kaart250.png windturbines-op-kaart250_(1).png

 
WINDTURBINES: EEN BEDREIGING VOOR UW GEZONDHEID
 
Gezondheidsklachten
Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat windturbines mens en dier ziek maken, o.a. ten gevolge van het laagfrequente geluid en de trillingen. Voor beschermde diersoorten zoals de ringslang staat al vast dat zij verdreven worden door de trillingen, maar nieuw wetenschappelijk onderzoek maakt nu ook duidelijk dat mensen ernstig ziek worden. 
 
Het onderzoek van de wetenschappers Nissenbaum, Aramini en Hanning heeft twee groepen van gelijke demografische opbouw onderzocht, één groep woonde dicht bij windturbines en de andere groep niet. Bij de groep welke bij windturbines woont, is op vooraf bepaalde afstanden gemeten op geregistreerde gezondheidsklachten. 
 
De resultaten zijn opmerkelijk: een kwart van de omwonenden binnen een straal van 366 meter van windturbines gebruikt psychotropische medicijnen. Dit zijn medicijnen welke gebruikt worden om psychische aandoeningen te behandelen, haal deze personen weg uit de nabijheid van windturbines en binnen één dag hebben zij geen noodzaak tot gebruik van medicijnen. Dit bevestigt windturbines als de bron van ziekte. 
 
De resultaten zijn verder overigens helder: direct omwonenden hebben binnen een straal van 1.400 meter significant meer slaapgebrek, zijn overdag meer vermoeid en presteren slechter. 75% van de omwonenden binnen 1.400 meter geeft bovendien aan zo snel mogelijk te willen verhuizen als gevolg van deze klachten. 
 
Tot slot : De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, bevestigt dat de klachten over de invloed van windturbines op de gezondheid en de levenskwaliteit gegrond zijn.

Bron: https://www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl/ 

Deel jij onze zorgen over deze plannen voor grootschalige energie opwekking? Laat dan van je horen en zeg NEE tegen windmolens op de Broekdijk te Spankeren.

Uw handtekening is belangrijk voor ons. Bedankt hiervoor! 
Vergeet niet om uw handtekening te bevestigen via de mail.

 


Anita Werkman namens de omwonenden Broekdijk, Spankeren    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Anita Werkman namens de omwonenden Broekdijk, Spankeren alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...