Nee tegen studievertraging

De studenten van de School voor Journalistiek Utrecht die hier tekenen zijn tegen de onnodige studievertraging die is ontstaan door te weinig beschikbare plekken voor een vak. De klachten zijn:

- Per vak zijn er maar 24 plaatsen beschikbaar om je als student in te schrijven. Dit is te weinig en mensen hebben zich niet kunnen inschrijven voor het vak van hun keuze.

- De reactie van de school is dat de studenten een andere keuze moeten maken of de studievertraging 'op de koop toe moeten nemen.' Dit betekent óf een vak kiezen waar hun interesse niet ligt óf meer collegegeld betalen, terwijl de studenten eigenlijk in één jaar kunnen afstuderen.

Wij zijn het hier niet mee eens en vragen de directie van de School voor Journalistiek actie te ondernemen.