Motie Afschaffen neutrale debatsleider

Op de 78e ALV en is een motie aangenomen waardoor de pedel de discussie leidt wanneer het bestuur een voorstel heeft.

 

In eerste instantie leek dit mij een verbetering voor de ALV. Echter ben ik er in het afgelopen jaar achter gekomen dat deze extra taak de functie van de pedel dusdanig intensiveert dat ik een motie indien waarmee ik opper de rol van debatleider tijdens voorstellen terug te geven aan de praeses. Hierover leest u in de ALV post meer.

Ik wil u vragen deze ‘petitie’ te ondertekenen zodat de motie ‘Afschaffen neutrale debatleider’ kan worden behandeld op de aankomende ALV.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Pedel Hoogwerf om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...