Monumentale beuken

Zeg NEE tegen de geplande kap van twee monumentale beuken (oude gemeentehuis, Herenweg 109 , Warmond)  

De twee monumentale rode beuken, die voor het oude gemeentehuis aan de Herenweg staan, mogen niet gekapt worden. De kapvergunning, die de gemeente heeft afgegeven, dient te worden teruggetrokken!  

De projectontwikkelaars Laurier, die het oude gemeentehuis aan de Herenweg gaan verbouwen tot appartementen, hebben een bouwvergunning verkregen op voorwaarde dat bij de bouw rekening werd gehouden met de status van beschermd dorpsgezicht van de locatie. Hierbij is onder meer overeengekomen, dat de twee oude beuken niet mogen worden gekapt. Deze zomer hebben de projectontwikkelaars Laurier echter een kapvergunning aangevraagd voor deze twee beuken. Ze motiveren hun aanvraag met een rapport, waarin wordt gesteld dat de vitaliteit van de beuken dusdanig slecht is, dat ze een levensverwachting hebben van 5-10 jaar en dat ze mogelijk ernstige schade oplopen door de geplande bouw. De gemeente is meegegaan met dit verzoek, zonder vooraf een onafhankelijk rapport te laten opstellen.  

De Vereniging Betrokken Teylingers heeft een bezwaar ingediend tegen de geplande kap van de twee beuken. Zij stellen dat het rapport over de vitaliteit van de twee beuken eenzijdig is en lijkt te zijn toegeschreven naar een bepaalde conclusie. De mogelijkheden om de twee beuken te sparen worden niet uitgediept en de leeftijd van de twee beuken wordt niet meegenomen in het geheel. De Vereniging Betrokken Teylingers stelt dat monumentale bomen volgens de wet niet dienen te worden gekapt, tenzij ze een direct gevaar vormen voor de omgeving. Dit is voor deze twee bomen absoluut niet het geval.  

Wij zijn daarom van mening dat de kapvergunning van de twee monumentale rode beuken moet worden teruggetrokken. De gemeente zal eerst een onafhankelijk rapport / second opinion moeten laten opstellen, waarbij onder andere de mogelijkheden om de twee beuken te sparen nader belicht worden. Er is een goede kans dat de beuken kunnen worden gespaard!  

U kunt ons helpen!

1) Onderteken de petitie vóór 29 november.

2) Vraag vrienden en familie om ook de petitie te ondertekenen.

3) Kom in groten getale naar de commissievergadering van de commissie Ruimte op 29 november om 20.00u in de Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout, om de handtekeningen aan te bieden.