Ministerie van KINDERRECHTEN

Het opzetten van een Ministerie van Kinderrechten is vanwege het belastingschandaal oa.

Het controleren van alle kinder- & jeugd-instanties.

Zorgen voor naleven van het kinderrechtenverdrag door de overheid,

https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten 

https://www.unicef.nl/files/DEF.VERDRAG_BW%20voorwoord%20SL.pdf 

inclusief regels:

"Waar kinderrechten bewust geschonden worden, bestaan GEEN mensenrechten voor de bewuste schender(s)". 

"Geen kindhuwelijken"

Contact opnemen met het Openbaar Ministerie als er een bewuste schending geconstateerd wordt.

Zorgen voor een oplossing, indien er een onbewuste schending van het kinderrechtenverdrag geconstateerd wordt.

Kinderrechten boven mensenrechten. 

Nazorg leveren indien nodig (18+) (bijv traumaverwerking) 

Adolecent (18jaar-23jaar) monitoren (levensloop begleiding) meerdere verschillende carrieres/opleidingen laten kiezen en leren waar nodig in de toekomst (krapteberoepen).

Tevens hoop ik dat er mensen zijn die deze petitie zullen delen, na bijna 33 jaar schending van het kinderrechtenverdrag door NederlandUNICEF_rechthoek_cyaan_2_regels_RGB.jpg

Met vriendelijke groeten,

 

Rudy Haine

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Rudy Haine om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...