Minister Weyts : laat de zelfstandige rijinstructeurs leven !

P1000725.JPG

Geachte minister Weyts,

U hebt het plan opgevat om de zelfstandige
rijinstructeurs te dwingen zich om te vormen
tot erkende rijschool.
Wij zijn tegen dit plan en wij willen dat u
het niet uitvoert.

Hier zijn veel redenen voor. De belangrijkste
is dat als u dit plan uitvoert de grote meerder-
heid van de echt zelfstandige rijinstructeurs
zal verdwijnen. En samen met hen dus ook de
mogelijkheid om kwaliteitsvolle en betaalbare
rijlessen
te volgen. Hier is net vandaag meer
dan ooit nood aan.

Zelfstandige rijinstructeurs zijn doorgaans 25 %
goedkoper
dan erkende rijscholen. Zij werken
kleinschaliger, in bijberoep, met de gezinswagen...
Kortom : lagere kosten en bijgevolg betere prijzen.
Leerlingen en hun ouders zullen er u dankbaar
voor zijn dat deze mogelijkheid blijft bestaan.

BeZeR, de beroepsvereniging van zelfstandige
rijinstructeurs, deed u een voorstel waarin hun
leden WEL willen voldoen aan de kwaliteits- en
veiligheidseisen die gelden voor rijinstructeurs
in erkende rijscholen, maar NIET aan de eisen
die gelden voor erkende rijscholen.
Dit voorstel werd door uw medewerkers van
tafel geveegd, het is nochtans zeer redelijk en
voldoet aan wat u zelf voorop stelt in uw beleids-
verklaring.

Zelfstandige rijinstructeurs schrijven geen
attesten.
Er is dus ook geen kans op fraude
met attesten. Het heeft dus bijgevolg ook geen
enkele zin
om deze zelfstandigen te onderwerpen
aan alle eisen die gelden voor erkende rijscholen.
Beginnende met een directeursbrevet, leslokaal,
ontvangstruimte... allemaal zaken die
voor een zelfstandige enkel de
kosten verhogen en niets bijdragen tot de
kwaliteit en veiligheid van de lessen.

Tot slot : dit plan gaat resulteren in het gedwongen
afhaken van een grote groep zelfstandige
ondernemers
en bijgevolg ook in een verschraling
van de nu al zwakke concurrentie en in een
verdere verhoging van de nu al hoge
prijzen
. Wij kunnen begrijpen dat u de rijschool
sector wilt belonen omdat ze de terugkomdag
willen organiseren, zonder hen zou het niet mogelijk
zijn. Wij durven hopen dat dit plan geen deel uit
maakt van hun beloning, de eliminatie van een
lastige luis in hun pels.

Omwille van dit alles, geachte minister Weyts, gooi
dit onredelijke plan in de prullenmand, daar
hoort het thuis !


Hugo Vanden Hoof, voorzitter BeZeR    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Hugo Vanden Hoof, voorzitter BeZeR om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...