Meurop site Rijmenam

Met dit schrijven richten wij ons tot jullie met betrekking tot de site Meurop en haar nieuwe bestemming.  

 

 

Graag willen wij jullie er op attent maken dat de Meurop site zal plaats maken voor het stichten van een nieuw dorpje op zo’n kleine oppervlakte. Wat ons zorgen baart is de hoeveelheid woonheden , de hoogte van de gebouwen, de monumentale impact op het dorp Rijmenam.

Rijmenam dat tot op vandaag een rustig , gemoedelijk dorp is , met behoud van een dorpskarakter met laagbouw woningen en behoud van veel groen.

Volgens ruimtelijke voorschriften  is hier geen hoogbouw mogelijk zodat het pittoreske karakter van het dorp gewaardeerd blijft en geen dorp wordt met hoogbouw zoals in Bonheiden.

Wij geloven dat deze tendens moet gevolgd en gewaarborgd worden in het dorp maar ook rondom het dorp,  om het rustige leefbare wonen te behouden.  

Tijdens de uiteenzetting van het nieuwe Rup voor de site Meurop willen wij  jullie, bewoners van Rijmenam, toch bewust maken van de gigantische impact dat deze site zal hebben op Rijmenam.

Het rustige dorp zal verdwijnen, het toegelaten bouwprogramma van deze site gaat het dorp overspoelen, het verkeer zal enorm toenemen. Het nieuwe Rup van Meuropsite is een uitgeschreven Rup dat hoort bij een stad en niet bij een dorp.  

 

 

Volgende punten willen wij aanhalen waarmee we niet akkoord zijn:    

Er gaan 3 torens worden gebouwd tot 6 verdiepen hoog , dit wil zeggen minimum 18m hoog tot 20 m hoog ,wij geloven dat deze gebouwen thuis horen in een stadskern.

De 2 bestaande hoofdgebouwen  van de Meurop zullen opgetrokken worden tot 4 +1 bouwlagen , dit is een hoogte van 15 meter , hoger dan de nu bestaande toestand.

Er zullen nog 2 torens komen van 4 bouwlagen naast het bestaande hoofdgebouw aan de Oude Keerbergsebaan  Meer naar de richting van Keerbergen zullen er 85 gezinswoningen kunnen opgetrokken worden + ook 2 torens van 5 verdiepingen.

Er zal een sporthal van 2736 m2 toegelaten worden , dit is 1000 m² groter dan de sporthal in Bonheiden 1648 m² en zal voor veel extra verkeer zorgen. Heeft Rijmenam een sporthal nodig ? Een sporthal hoort niet thuis in het groene karakter van de Dijlevallei maar eerder aan een grote verkeersweg met een  gemakkelijke bereikbaarheid.

Er zal een horeca toegelaten worden van 419 m² Kantoor gelegenheid van 6000 m², dit is enorm wat ook veel mensen in beweging zal brengen met het daarbij horende verkeersdrukte.

Er zullen in het totaal 309 wooneenheden bijkomen , de bevolking zal plots toenemen met  ongeveer 1200 mensen , momenteel heeft Rijmenam een bevolking van 6000 inwoners , dus dit wil zeggen dat er 1/5 extra mensen zullen bijkomen.

 

 

Wanneer dit allemaal zal gerealiseerd worden gaat dit een enorme impact hebben op het dorp en zijn mobiliteit, de rust van het dorp zal verdwijnen.

Deze verplaatsingen zullen dus allemaal gebeuren via de Oude Keerbergsebaan , langs Kruisbaan en verder door het dorp ofwel richting Keerbergen.

In het overleg met de gemeente werd gezegd dat de huidige wegen niet zullen verbreed worden, ze blijven zoals nu fietsstraten, dit is goed nieuws en zou zo moeten blijven.  Wij vrezen echter dat  tijdens de spitsuren in gans het dorp er opstoppingen zullen zijn, dat het wegennet van Rijmenam de aantal bewoners niet zal aankunnen. 

De inkleuring van groene zones zal zich beperken tot wandel- en fietswegen tussen de gebouwen met lage struiken en graszones. 

Als dorpsbewoners dienen wij hierop snel te reageren, wij vragen daarom om zoveel mogelijke reacties om dit gigantisch project te herleiden tot een haalbaar project met veel groen.

 

 

Mogen wij vragen de petitie in bijlage te tekenen ofwel digitaal, ofwel schriftelijk terug te sturen per mail, zodat wij met deze petitie bezwaar kunnen intekenen tegen de grootschaligheid van de ontwikkeling van de Meuropsite. 

Dat deze site mag omgevormd worden tot woonzone maar met een correcte densiteit met eenzelfde geest, ruimtelijke visie zoals de dorpskern.  Geen hoogbouw van 6 verdiepen, maar glv. + 2 verdiepen tot max 3 verdiepen, dat er een park zal aangelegd worden , de woningen zullen ingepland worden met voldoende afstand van elkaar met tussenin veel groene zones.  Dat de woningen een hoge woonkwaliteit mogen beogen.

Zodat Rijmenam een dorp mag blijven waar de kwaliteit van wonen in een rustige, groene omgeving verzekerd wordt.  

Met dank,

Vriendelijke groeten, 

Hilde Van kerckhoven

Buurtbewoners

U mag deze mail verspreiden naar andere bewoners of belanghebbende.  

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik respect rijmenam om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...