meulebeke7 gezinnenopstraat

Petitie tegen de onteigeningen van woningen , door de inplanting van een regionaal en lokaal bedrijventerrein in de omgeving van de Haandeput en Tieltstraat.

Onlangs vernamen we dat in het voorontwerp van gemeentelijke structuurplan voor Meulebeke er plannen bestaan om in de omgeving van de Marialoopsteenweg, Tieltstraat, Haandeput, Groenstraat een regionaal bedrijventerrein te realiseren. Hiervoor zouden de woningen in dat gebied onteigend moeten worden.

Onlangs beloofde het gemeentebestuur dat de huizen zouden blijven temidden industrie. Dit is ons wegpesten.

Bewoners in de omgeving van dit gebied hebben zich verzameld in een actiecomité om te voorkomen dat deze plannen gerealiseerd worden. We willen anderen en het gemeentebestuur ervan overtuigen dat zoiets niet kan. Geen woningonteigeningen voor industrieterrein! Daarom willen daar geen regionaal bedrijventerrein ingeplant zien. Geen huizen temidden industrie!

 

Daarom het initiatief hiervoor met een petitie rond te trekken. We willen u vragen dit te bevestigen door onderstaande lijst te naamtekenen.

We zijn niet tegen industrie, wel tegen de inplanting van bedrijventerrein daar!

 

Daarom dit initiatief om deze petitie op te zetten.

Steun ons en teken AUB