Messentrekkers van straat af

Zoals u allen waarschijnlijk mee heeft gekregen is het dragen van een steekwapen bij jongeren een trend aan het worden. Steeds vaker krijgt men te maken met gevaarlijke situaties waarbij dit soort wapens betrokken zijn. 


Het wordt tijd dat de beleidsbepalers deze groep harder aan gaan pakken om er voor te zorgen dat deze trend zo snel mogelijk stopt! Nu worden er vooral maatregelen genomen tegen de ouders van de jongeren, in de vorm van geldboetes, maar ik ben van mening dat de jongeren daar zelf weinig last van hebben.


Ik stel een maatregel voor, die de jongeren dermate laat schrikken dat ze wel tien keer nadenken voordat ze met een steekwapen de straat op gaan. Laat staan om een daadwerkelijk te gebruiken. Hierbij denk ik aan een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf, en dus een strafblad.


Ik wil doormiddel van deze petitie dit onderwerp hoog op de politieke agenda brengen, zodat er spoedig voldoende aandacht aan wordt gegeven vanuit de politiek. Ik pleit ervoor dat de sanctie voor dit soort delicten wordt aangescherpt. 


Laten we een eind maken aan deze trend, en voorkomen dat nog meer mensen slachtoffer worden van dit soort criminaliteit.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Delano toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...