Meldpunt Rattenplaag Stad Geel

Heb jij als inwoner van Geel ook last van ratten? Laat het ons weten onder dit bericht. 

Plaats de locatie van het rattenprobleem in je reactie en eventueel ook de omstandigheden van de locatie. 

Het Geels Belang kan op basis van verschillende  data beter en gerichter aandringen bij het stadsbestuur om effectieve maatregelen te eisen tegen de rattenplagen in onze stad. 

Voor ons is het verdelgen van de ratten prioriteit! 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Het Geels Belang om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...