Meer toezicht op werkzaamheden Jeugd Lelystad (JEL)

Er moet meer toezicht komen op de werkzaamheden van Jeugd Lelystad (JEL) 

Momenteel worden dossier gesloten en beschikkingen die aflopen niet verlengt vanwege persoonlijke issues van de medewerksters. 

Dossiers worden gesloten terwijl:

1. Zorgplicht nog actief is en hulpverlening nog niet volledig is gestart

2. Geen evaluatie heeft plaatsgevonden

3. Zorgdoelen niet zijn behaald

4. Hulpverleningsplan nog niet eens rond is.

Maar mocht er nog hulp nodig zijn dan kan je je als ouder weer opnieuw aanmelden, wachtlijst, intakegesprek, wachtlijst etc

Gemeente Lelystad, neem jeugdzorg weer in eigen handen of zorg voor extra toezicht op werkzaamheden van de medewerkers. 

Kinderen worden hier de dupe van, dit mag toch niet de manier zijn.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik D. De Groot om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...