Meer recht dan tucht

 

Er zijn grote zorgen of het tuchtrecht de kwaliteit van de gezondheidszorg in zijn geheel wel ten goede komt. Een drastische wijziging van het tuchtrecht is noodzakelijk.   

 

Voor meer info: www.turecht.nl 

Ondertekening betekent uitsluitend instemming met de bovenstaande tekst. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Menno Oosterhoff om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...